Väitöskirjat

 

Uusimmat viitteet

 • Development of organic-inorganic innovative scaffolds for bone tissue engineering based on polymer honeycomb membrane and bioactive glass-based mineral phase 

  Deraine Coquen, Audrey (Omakustanne/Self-published, 2023)
  Artikkeliväitöskirja
  When a significant bone defect develops as a result of trauma, bone resection owing to malignancy or infection, or both, bone needs aid from a substitute to regenerate while preventing the invasion of fibrous tissue into ...
 • Clinical Findings in Subjects with Workplace Moisture Damage Related Symptoms 

  Nynäs, Pia
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 926 (Tampere University, 2024)
  Artikkeliväitöskirja
  Sisäilmaongelmia pidetään maailmanlaajuisesti merkittävinä riskitekijöinä terveydelle, ja Suomessa ne ovat aiheuttaneet yleistä huolta terveyden pysyvästä heikkenemisestä. Epidemiologisissa tutkimuksissa on aiemmin havaittu, ...
 • Performing Civic Action : Networked activism and its use of urban space 

  Jokela, Maija
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 930 (Tampere University, 2024)
  Monografiaväitöskirja
  Sosiaalinen media on muuttanut sitä, miten ihmiset tulevat yhteen muuttaakseen asioita yhteiskunnassa, niin institutionaalisessa politiikassa kuin omassa elinympäristössään. Suomessa tämä uudenlainen kansalaistoiminta ...
 • Transcription Factor Network Regulates E. coli’s Genome-wide Stress-response 

  Lima de Brito Almeida, Bilena
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 924 (Tampere University, 2024)
  Artikkeliväitöskirja
  Recent developments in Molecular Biology and Bioinformatics have allowed us to dissect the Gene Regulatory Network (GRN) of the model organism <i>Escherichia coli (E. coli)</i>. However, even for this organism, it remains ...
 • Computational Analysis of Multilevel High-throughput Data from Cancer Tissue 

  Afyounian, Ebrahim
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 931 (Tampere University, 2024)
  Artikkeliväitöskirja
  The emergence of high-throughput measurement technologies has greatly expanded the possibilities for detecting and quantifying biomolecules involved in various subcellular and biomolecular processes on a larger scale than ...
 • Taking Translation into Account 

  Laaksonen, Jenni
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 921 (Tampere University, 2023)
  Artikkeliväitöskirja
  Kääntämisellä on kiistaton merkitys laskentatoimelle. Kääntämistä – josta usein puhutaan kielenkääntämisenä – tarvitaan muun muassa kansainvälisissä laskentatoimen harmonisointiprojekteissa, laskentainformaation viestimisessä ...
 • Paradigm of Value Cocreation and Artificial Intelligence : Exploring constitutive themes of agency, resources, and interaction 

  Rusthollkarhu, Sami
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 923 (Tampere University, 2023)
  Artikkeliväitöskirja
  Uusien teknologioiden kehittäminen ja implementointi yritysten käytänteisiin muuttaa arvonluonnin mekanismeja. Tämä on pitänyt arvon ja arvonluonnin keskeisinä käsitteinä markkinoinnin ja liiketoiminnan tutkimukselle jo ...
 • Coherent and Holographic Imaging Methods for Immersive Near-Eye Displays 

  Mäkinen, Jani
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 915 (Tampere University, 2023)
  Artikkeliväitöskirja
  Lähinäytöt on suunniteltu tarjoamaan realistisia kolmiulotteisia katselukokemuksia, joille on merkittävää tarvetta esimerkiksi työkoneiden etäkäytössä ja 3D-suunnittelussa. Nykyaikaiset lähinäytöt tuottavat kuitenkin ...
 • Strategic Development of Circular Economy Business in Established Companies : A process approach to business strategy, business model innovation, and collaboration 

  Kaipainen, Jenni
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 922 (Tampere University, 2023)
  Artikkeliväitöskirja
  Kiertotalous mahdollistaa taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävän kasvun. Siksi se on saanut sekä poliittisten päättäjien että yritysten huomion ympäri maailmaa ja eri toimialoilla. Yrityksille kiertotalousliiketoiminta ...
 • Transition Through Co-creation in Social and Healthcare Services? 

  Leväsluoto, Johanna
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 919 (Tampere University, 2023)
  Artikkeliväitöskirja
  Meillä on kiireellinen tarve keskittyä maailman suurimpiin ongelmiin, jotka eivät ole helppoja ratkaista. Strategioiden ja ratkaisujen on sovittava modernin yhteiskunnan ominaisuuksiin, kuten ennalta-arvaamattomuuteen ja ...
 • Nasaaleista vesivastukseen : Vertaileva tutkimus semiokluusioharjoitusten vaikutuksista ääneen 

  Tyrmi, Jaana
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 925 (Tampere University, 2024)
  Artikkeliväitöskirja
  Puolisulkuharjoitteet (Semiokluusiot, SOVT) ovat useimpien ääniharjoitusmetodien peruspilareita. Ääntöväylän osittainen kaventaminen tai pidentäminen lisää väylän virtausvastusta ja äänihuulten yläpuolista ilmanpainetta ...
 • Printed Supercapacitors for Energy Storage and Functional Applications, Modeling, Analysis, and Integration 

  Pourkheirollah, Hamed
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 929 (Tampere University, 2023)
  Artikkeliväitöskirja
  Supercapacitors (SCs), also known as ultracapacitors or electrochemical double-layer capacitors (EDLCs), have emerged as a remarkable class of energy storage devices that bridge the gap between conventional capacitors and ...
 • Privacy-aware BLE Proximity Detection through Optimizing Trade-offs 

  Shubina, Viktoriia (Omakustanne/Self-published, 2023)
  Monografiaväitöskirja
  In recent times, Bluetooth Low Energy (BLE) has emerged as a viable tool for proximity detection in diverse applications, including indoor positioning, social interaction monitoring, and asset management. This thesis ...
 • Exercise and Proximal Femur Bone Strength to Reduce Fall-Induced Hip Fracture 

  Abe, Shinya
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 908 (Tampere University, 2023)
  Artikkeliväitöskirja
  Bone mass and structure, constituting its strength, adapt to prevalent mechanical environment. Physical activity and exercise provide natural ways to apply the mechanical loading to bone. Finding effective osteogenic ...
 • Production, Functional Characterization and Inhibition of Carbonic Anhydrases of Parasites 

  Haapanen, Susanna
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 927 (Tampere University, 2024)
  Artikkeliväitöskirja
  Hiilihappoanhydraasit (carbonic anhydrase, CA) ovat metalloentsyymejä, joita esiintyy kaikkialla elollisessa luonnossa. Niiden tehtävä on katalysoida elintärkeää käänteistä reaktiota: hiilidioksidin hydraatiota hiilihapoksi ...
 • Information and Lived Religion in Inquisition Records from Medieval Languedoc 

  Pihko, Saku (Omakustanne/Self-published, 2023)
  Monografiaväitöskirja
  Väitöskirja käsittelee informaatiota ja elettyä uskoa harhaoppisuuden ja harhaoppi- inkvisitioiden kontekstissa 1200- ja 1300-luvun Languedocissa. Yhdistämällä informaatiohistorian ja eletyn uskon tutkimuksen lähestymistapoja, ...
 • Making Space for Social Relationships : Understanding ageing in social spaces 

  Tuominen, Katariina
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 920 (Tampere University, 2023)
  Artikkeliväitöskirja
  Sosiaaliset suhteet ovat keskeinen osa hyvää vanhuutta. Sosiaalisten suhteiden merkitykset ja niihin liittyvät mahdollisuudet ja rajoitteet kytkeytyvät niihin konteksteihin, joiden puitteissa ikäihminen elää elämäänsä. ...
 • Epitaxy and Properties of GaAs(N)Bi Alloys 

  Puustinen, Janne
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 917 (Tampere University, 2023)
  Artikkeliväitöskirja
  Uusien materiaalien kehittäminen optoelektronisten laitteiden suorituskyvyn parantamiseksi on tärkeää valoon pohjautuvien teknologioiden kehityksessä. Tässä työssä käsitellään uudentyyppisten GaAs(N)Bi-yhdisteiden kehitystä, ...
 • Machine Learning-Aided Monitoring and Prediction of Respiratory and Neurodegenerative Diseases Using Wearables 

  Skibińska, Justyna (Omakustanne/Self-published, 2023)
  Monografiaväitöskirja
  This thesis focuses on wearables for health status monitoring, covering applications aimed at emergency solutions to the COVID-19 pandemic and aging society. The methods of ambient assisted living (AAL) are presented for ...
 • Radial Dynamics of Pickering-stabilised Endoskeletal Antibubbles and Their Components in Pulsed Ultrasound 

  Anderton, Nicole
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 907 (Tampere University, 2024)
  Artikkeliväitöskirja
  Liquids containing microscopic antibubbles may have theranostic applications in harmonic diagnostic ultrasonic imaging and in ultrasound-assisted drug delivery. Presently there are no known agents available with the acoustic ...

Näytä lisää