Väitöskirjat

 

Uusimmat viitteet

 • Exact Transform-Domain Variances for Collaborative Filtering of Correlated Noise 

  Mäkinen, Ymir
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 527 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Noise as a distortion of signal is an unavoidable part of all imaging. Extreme imaging conditions tend to induce more noise due to low signal energy and faster degradation of the imaging equipment. We focus on modeling and ...
 • Visual Attention and Early Cognitive Development in Rural Malawian Infants 

  Pyykkö, Juha
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 522 (Tampere University, 2022)
  Artikkeliväitöskirja
  Näönvarainen tarkkaavaisuus on yksi varhaisimmin kehittyvistä neurokognitiivisista ja käyttäytymisen järjestelmistä pikkulapsilla. Sen arviointia on siten pidetty mahdollisena menetelmänä pikkulasten havaintokyvyn ja ...
 • Immersive Persuasiveness: Investigating media effects of 360-degree immersive journalism 

  Bujić, Mila
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 526 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Immersive technologies such as virtual reality (VR) have prompted a new wave of persuasive media content, aimed at augmenting the effects of traditional media using the new, more engrossing dimension of experiences mediated ...
 • Research on Reliable Low-Power Wide-Area Communications Utilizing Multi-RAT LPWAN Technologies for IoT Applications 

  Stusek, Martin (Brno University of Technology, 2021)
  Monografiaväitöskirja
  ABSTRACT This doctoral thesis addresses the “Research on Reliable Low-Power Wide-Area Communications Utilizing Multi-RAT LPWAN Technologies for IoT Applications”. Despite the immense progress in massive Machine-Type ...
 • Parantava puhe kielipelinä: Myöhäiswittgensteinilainen näkökulma psykoterapiaan 

  Myllyniemi, Petri
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 525 (Tampere University, 2021)
  Monografiaväitöskirja
  Väitöskirjassa psykoterapiaa tarkastellaan kielen merkityksellisyyden näkökulmasta Ludwig Wittgensteinin vuosien 1933-1951 teksteissään esittämien ajatusten pohjalta. Väitöskirjan muotona on tulkinnallinen dialogi. Tässä ...
 • Turvallisuus, turvallisuuspuhe ja hallinta: Sosiologinen tutkimus turvallisuudesta hallinnan työkaluna 

  Bruun, Kari
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 514 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Turvallisuus on muodostunut käsitteeksi, joka näyttää esiintyvän kielenkäytössä yhä yleisemmin esimerkiksi tyyliin ”turvallisuudesta ei tingitä”, ”turvallisuus ennen kaikkea” tai ”turvallisuutta ei ole koskaan liikaa”. ...
 • Developing Policies for Resilient Water Services 

  Inha, Laura
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 516 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Maailmaa haastavat viheliäiset ongelmat. Kasvavan epävarmuuden vuoksi meidän täytyy pystyä vastustamaan muutoksia ja sopeutumaan niihin sekä muuttumaan. Toisin sanoen meidän täytyy olla resilienttejä eli muutosjoustavia. ...
 • Vanhemmat ja opettajat lasten tunnetilojen tunnistajina 

  Törmälehto, Erna
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 503 (Tampere University, 2021)
  Monografiaväitöskirja
  Lasten hyvinvoinnin kannalta on olennaista tietää, millaisena lapset näkevät oman tilanteensa. Yksilö määrittelee yleensä tilannettaan sen mukaan, miltä hänestä tuntuu. Jokainen ihminen on oman tunne-elämänsä paras ...
 • Investigating the Influence of Context in the Use and Reception of Raw Machine Translation 

  Nurminen, Mary
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 515 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Tässä väitöskirjassa tarkastellaan editoimattomien konekäännösten käyttöä sellaisenaan tilanteissa, joissa vieraskielisestä tekstistä pyritään ymmärtämään mahdollisimman paljon tiettyä tarkoitusta varten. Englanniksi ...
 • Second-generation Antipsychotic Medications in Child Psychiatric Patients : Prescribing and Monitoring Practices 

  Kakko, Kirsi
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 521 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Toisen polven psykoosilääkkeitä käytetään lapsilla ja nuorilla useiden erilaisten psykiatristen häiriöiden ja oireiden hoidossa ja niiden käyttö on lisääntynyt viime vuosikymmenen aikana. Koska erityisesti psykoosilääkkeiden ...
 • The Mechanisms of Class-Party Ties among the Finnish Working-Class Voters in the 21st Century 

  Tiihonen, Aino (Omakustanne, 2022)
  Monografiaväitöskirja
  Länsimaisissa demokratioissa äänestäjien yhteiskuntaluokka ja koettu luokka-asema ovat perinteisesti selittäneet heidän puoluevalintojaan. Tätä äänestyspäätöksiä selittävää toimintamallia, eli omaan yhteiskuntaluokkaan ...
 • Alkoholin merkitys myötävaikutustekijänä vakuutuskorvausten määräytymisessä 

  Ahteensivu, Aarno
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 508 (Tampere University, 2021)
  Monografiaväitöskirja
  Korkein oikeus teki 30.12.2005 merkittävän ennakkopäätöksen KKO 2005:145, jonka mukaan liikennevakuutuksesta tuli maksaa korvaus rattijuopon kuljettajan kyydissä olleille matkustajille, vaikka he olivat tietoisia kuljettajan ...
 • Grounded transformations : Body, space and creativity in an increasingly virtual world of work 

  Vesala, Hanne
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 518 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Tämä väitöskirja tarkastelee, kuinka työn paikan joustot koetaan tietotyön konkreettisessa arjessa ja kuinka ne vaikuttavat työn käytäntöihin, luovuuteen ja hyvinvointiin. Mahdollisuus vaikuttaa työnteon aikaan ja paikkaan ...
 • Monolithically Integrated Wavelength Locked and High-Brightness Laser Diodes 

  Aho, Antti T.
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 517 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Tämä väitöskirja esittelee tutkimustuloksia monoliittisesti aallonpituuslukittujen suuren kirkkauden laserdiodien valmistuksesta ja karakterisoinnista. Tutkimuksen aiheena on kahdella sovelluskohteiden mukaan valitulla ...
 • Forward and Inverse Modeling via Finite Elements in EEG/MEG Source Localization : Application to Event Related Responses 

  Rezaei, Atena
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 506 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  This thesis aims at advancing the development of forward and inverse modeling techniques to solve the electromagnetic inverse problems arising in electro and magnetoencephalography (EEG and MEG) of the human brain. A finite ...
 • Host Immune Response and Tumour Microenvironment in Pancreatic cancer : Impact on Patients’ Survival 

  Tahkola, Kyösti
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 509 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Haiman duktaalinen adenokarsinooma on yleistyvä pahanlaatuinen sairaus. Kirurgia on edelleen ainoa hoitomuoto, johon liittyy pysyvän parantumisen mahdollisuus. Se on kuitenkin tarjolla vain pienelle osalle haimasyöpäpotilaista, ...
 • Energy-Efficient Instruction Streams for Embedded Processors 

  Multanen, Joonas
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 512 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  The information and communication technology (ICT) sector is consuming an increasing proportion of global electricity production. At the heart of ICT are computer systems that perform computations on data. During the last ...
 • Managing the Early Project Phase of Municipal Building Refurbishment 

  Uotila, Ulrika
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 507 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Kuntien rakennuskannan hallinnan on todettu olevan haasteellista monissa maissa. Tästä todisteena ovat lukuisat huonokuntoiset ja toiminnallisesti epäkäytännölliset kuntien rakennukset. Monesti rakennuksia pyritään korjaamaan, ...
 • A Whole New Ball Game: The growing prevalence of video game-related gambling 

  Macey, Joseph
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 511 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Viime vuosikymmenten aikana esiin on noussut kaksi rinnakkaista suuntausta, rahapelikäytäntöjen lisääntynyt vapauttaminen sekä pelien kasvanut merkitys viihdemedioina ja kulttuurisina kiinnekohtina. Näistä suuntauksista ...
 • Equilibrium Crystal Shapes by Virtual Work 

  Reivinen, Mika
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 513 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Väitöskirjatyössä on kehitetty uusi menetelmä tasapainossa olevien kiteiden muodon määrittämiseksi. Työssä on sovellettu mekaniikassa yleisesti käytössä olevaa virtuaalisen työn periaatetta. Keskeisenä tavoitteena on ollut ...

Näytä lisää