Väitöskirjat

 

Uusimmat viitteet

 • Vocational Upper Secondary Institution Mergers in Finland : Analysis on the Benefits and Beneficiaries 

  Pyy, Jorma
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 447 (Tampere University, 2021)
  Monografiaväitöskirja
  Tämän tutkimuksen tarkoitus oli tutkia koulufuusioiden roolia koulujen menestymisessä eri sidosryhmien näkökannalta suomalaisessa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Sidosryhmiä olivat valtio, ylläpitäjät, henkilöstö ...
 • Patriots on Air : A Study of Russian and Georgian TV Journalism 

  Nazarenko, Salla
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 456 (Tampere University, 2021)
  Monografiaväitöskirja
  Tämä väitöskirja tarkastelee patriotismin merkitystä venäläisille ja georgialaisille TV-toimittajille. Lähtökohtana on, että patriotismin käsitteellä on merkitystä erityisesti yhteiskunnissa, joita uhkaa sisäinen tai ...
 • Osteochondral Fractures After Patellar Dislocation : Characteristics, Risk Factors and Treatment Outcomes 

  Uimonen, Mikko
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 455 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia polvilumpion sijoiltaanmenon leikkaushoidon kehitystä ja trendejä viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Lisäksi tässä tutkimuksessa paneuduttiin polvilumpion sijoiltaanmenon ...
 • Genetics of Inflammatory Mediators of Atopy and Asthma in Adults 

  Ådjers, Kati
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 441 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Atooppisten sairauksien kuten astman, allergisen nuhan tai sidekalvotulehduksen esiintyvyys on monissa väestöissä jopa 30 % ja ainakin kehittyvissä maissa edelleen lisääntymässä. Kyseisistä sairauksista aiheutuu sekä ...
 • Novel Methods for the Treatment and Diagnosis of Skin Cancers and their Precursors 

  Räsänen, Janne
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 449 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Aktiinikeratoosi (AK) on yleinen ihosyövän esiastemuutos, johon liittyy riski invasiivisen okasolusyövän (cSCC) kehittymiselle. Monet kansainväliset hoitosuositukset suosittelevat kenttähoitoa, mikäli iholla on useita ...
 • Othering Finland in Japan : Representation of Aki Kaurismäki’s Films in Reviews in Japanese Magazines 

  Fuse, Rie
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 443 (Tampere University, 2021)
  Monografiaväitöskirja
  Miten Aki Kaurismäen elokuvia on tulkittu Japanissa ja kuinka representaatiot rakentavat mielikuvaa suomalaisuudesta? Tässä väitöskirjassa tutkitaan japanilaisissa mediarepresentaatioissa rakentuvaa mielikuvaa Suomesta ...
 • Control of microbial activity by engineered barriers in subterranean waste disposal 

  Maanoja, Susanna
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 448 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Mikrobien aktiivisuus voi vaikuttaa sekä positiivisesti että negatiivisesti siihen, millainen ympäristövaikutus jätteiden maanalaisella loppusijoittamisella on. Tämän työn tavoitteena oli arvioida kuinka kaatopaikoilla ja ...
 • Toimintakyky hoivapolitiikan ja hoidon arjen risteyksessä : Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon asukkaiden, heidän perheenjäsentensä sekä hoitajien käsityksiä toimintakyvystä ja kuntoutuksesta 

  Lehto-Niskala, Vilhelmiina
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 450 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä ikääntyneen ihmisen toimintakyky, sen arviointi ja kuntoutus ovat ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asukkaiden, heidän perheenjäsentensä ja hoitajien näkökulmasta. Aineisto ...
 • Suomalaisen hevosrodun synty : Maatiaishevonen ja kotieläinjalostuksen kansainvälinen murros 1893–1907 

  Solala, Hilja
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 442 (Tampere University, 2021)
  Monografiaväitöskirja
  Osoitan väitöskirjassani nykyään seurattavien kotieläinten jalostusperiaatteiden synnyn suomalaisen hevosrodun perustamisvaiheiden kautta. Puhtaan rodun jalostusteorialla oli käänteentekevä merkitys kotieläinten jalostukseen ...
 • Efficient and Accurate Hand-based Kinesthetic Interaction for Virtual Reality 

  Li, Zhenxing
  Dissertations in Interactive Technology : 35 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Current virtual reality (VR) technology is mainly based on visual and auditive modalities. Kinesthetic interaction, as a form of human-computer interaction, allows users to apply touch-based hand behaviors to interact with ...
 • Effects of Narrow-band Ultraviolet B Radiation on Formation of Neuroendocrine Mediators in the Skin and on Mood, and Findings on Tanning Dependence and Winter Blues among Sunbathers 

  Toledo, Anna
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 445 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Ultraviolettisäteily (UV-säteily) vaikuttaa ihoon monin tavoin, kuten vaurioittamalla DNA:ta, vaimentamalla immuunivastetta sekä aiheuttamalla ihosyöpiä. UV-säteilyn tärkeä myönteinen vaikutus on D-vitamiinin muodostuminen ...
 • Neurophysiological Features of Sleep in Infants : Visual and Computational Approach 

  Satomaa, Anna-Liisa
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 438 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Vauvan uni muuttuu iän myötä heijastaen keskushermoston kehitystä. Toisaalta varhaisvaiheiden unen laadun ja määrän tiedetään vaikuttavan lapsen myöhempään hyvinvointiin. Unen neurofysiologisen tutkimuksen keskeisenä ...
 • The Professionalization of Play: Examining the convergence of play and labour in online video content creation 

  Törhönen, Maria
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 444 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Ihmisten työ- ja vapaa-aika ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosikymmenten aikana. Digitalisaation, kehittyneiden digitaalisten ratkaisujen ja alustojen yleistyminen ja arkipäiväistyminen on mahdollistanut vapaa-ajan ...
 • Tietomallintamisella ja integroidulla rakentamisella kohti infra-alan yhteistoiminnallisuutta 

  Noeskoski, Juha
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 446 (Tampere University, 2021)
  Monografiaväitöskirja
  Tietomallintaminen infra-alan rakentamisprojekteissa on edennyt vaiheeseen, jossa on aika tutkia ja kehittää uusia toimintatapoja tietomallintamisen hyötyjen realisoimiseksi. Näkökulmana tässä voi olla ideaalinen tilanne ...
 • Evaluation of Expanded Gamut Printing in Flexography 

  Lankinen, Kai
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 440 (Tampere University, 2021)
  Monografiaväitöskirja
  There is a great need in the packaging industry to produce increasingly smaller lots in a more cost-effective and sustainable way, where the spot color accuracy of the brand elements is critical. Traditional flexography ...
 • "Mä olen saanut mahdollisuudet oppia" : Opintoihin kiinnittyminen ammatillisessa koulutuksessa 

  Niittylahti, Satu
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 436 (Tampereen yliopisto, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Tämän väitöskirjan tutkimuskohteena oli ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten opiskelijoiden opintoihin kiinnittyminen. Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää opintoihin kiinnittymiseen liittyviä tekijöitä sekä ...
 • Sarcopenia as a Predictor of Survival in Vascular Patients 

  Lindström, Iisa
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 437 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Sarkopenialla tarkoitetaan lihaskudoksen vähentymistä ja siitä aiheutuvaa lihasten toiminnan heikentymistä ihmisen ikääntyessä. Sarkopenia on tunnettu, itsenäinen kliininen tila, ja sen arviointia voidaan hyödyntää niiden ...
 • Imagined Riverography of Late Twentieth-Century Russian Prose 

  Perkiömäki, Mika
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 435 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Tämä väitöskirja tarkastelee 1970–1990-luvun venäläisen luonnonfilosofisen proosan kuvittelemaa jokea ja jokimaisemaa ekokriittisestä näkökulmasta. Lisäksi se analysoi saman ajanjakson venäläistä ympäristöfilosofista ...
 • Quantitative Language Evolution: Case Studies in Finnish Dialects and Uralic Languages 

  Syrjänen, Kaj
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 433 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Väitöskirjani keskittyy kielievoluutioon ja sen laskennallisiin analyysitekniikoihin. Viime vuosikymmeninä laskennalliset lähestymistavat ovat kasvattaneet suosiotansa kielitieteen piirissä tarjoten muun muassa korkeampaa ...
 • Computational Audio Content Analysis in Everyday Environments 

  Heittola, Toni
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 434 (Tampere University, 2021)
  Artikkeliväitöskirja
  Arjen ympäristömme ovat täynnä ääniä jotka auttavat ihmisiä ymmärtämään mitä heidän ympärillään tapahtuu, ja sitä kautta näillä äänillä on keskeinen rooli tiedon hankinnassa ympäristöstämme. Ihmiset muodostavat vahvoja ...

Näytä lisää