Uusimmat viitteet

 • Service Integration in the Downstream Value Chain of Project-based Firms 

  Momeni, Khadijeh
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 139 (Tampere University, 2019)
  Artikkeliväitöskirja
  Many project-based firms have become solution providers that offer a combination of products and services as life-cycle solutions, i.e., solutions that offer value to customers over time. Firms involved in solution business ...
 • Managing Value Creation in Temporary Organizations 

  Vuorinen, Lauri
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 155 (Tampere University, 2019)
  Artikkeliväitöskirja
  Projektit ja projektinhallinta ovat levinneet kaiken tyyppisiin organisaatioihin toimialasta riippumatta. Aikaisempi projektinhallinnan tutkimus tarkasteli projekteja työkaluina tai tuotantofunktioina, joiden tavoitteena ...
 • Rationaalisuuden jännitteet lineaarisessa muutosprosessissa : Laadullinen tutkimus käräjäoikeuksien yhdistymisestä 

  Hirvonen, Jorma
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 144 (Tampereen yliopisto, 2019)
  Monografiaväitöskirja
  Tutkimuksessa on tutkittu, miten vallitseva rationaalis- lineaarinen muutosajattelu suhtautuu organisaatioiden yhdistymiseen liittyvään muutokseen ja millaisia jännit- teitä yhdistymismuutoksen sisältö nostaa esiin ...
 • Mid-Price Movement Prediction in Limit Order Books Using Feature Engineering and Machine Learning 

  Ntakaris, Adamantios
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 146 (Tampere University, 2019)
  Artikkeliväitöskirja
  The increasing complexity of financial trading in recent years revealed the need for methods that can capture its underlying dynamics. An efficient way to organize this chaotic system is by contracting limit order book ...
 • Occupational exposures and risk of kidney and renal pelvis cancer in the Nordic countries 

  Michalek, Irmina Maria
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 126 (Tampere University, 2019)
  Monografiaväitöskirja
  Munuaisen ja munuaisaltaan kasvaimet ovat merkittävä osa kaikista syövistä. Sekä urologisen onkologian että epidemiologian tieteenaloilla kiinnostaa tietämys munuaissyövän ja munuaisaltaan syövän syistä. Vaikka aihetta on ...
 • Managing Collaborative Design Processes in Construction Projects 

  Savolainen, Jussi
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 130 (Tampere University, 2019)
  Artikkeliväitöskirja
  Design management plays a significant role in value creation in a construction project. Previous literature suggests that new technology such as building information models may improve the quality of design in a construction ...
 • Subsidized Prices vs. Subsidized Quantities : Choosing Simple Instruments in Challenging Policy Regimes 

  Nikula, Harri
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 141 (Tampere University, 2019)
  Monografiaväitöskirja
  Väitöskirjassani tutkin päästövähennystavoitteita ja päästöjen sääntelykeinojen valintaa. Väitöskirja koostuu teoreettisista tutkimuksista, joissa käytän ja laajennan Martin Weitzmanin klassikkomallia vuodelta 1974. Weitzman ...
 • Investor Networks and Information Transfer in Stock Markets 

  Baltakys, Kęstutis
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 142 (Tampere University, 2019)
  Artikkeliväitöskirja
  In the last five decades, financial research has considerably changed. From the efficient market hypothesis and the rational investor being the only leitmotif to the acknowledgement of the real human investor with its ...
 • Free Flap Reconstruction and the Role of Postoperative Monitorin in Head and Neck Surgery 

  Raittinen, Lassi
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 125 (Tampere University, 2019)
  Artikkeliväitöskirja
  Mikrovaskulaariset siirteet ovat nykyaikaisen hoitokäytännön mukaan merkittävä osa pään ja kaulan alueen syöpien hoitoa. Niiden avulla rekonstruoidaan poistettu kudosalue. Kielekkeiden pahin ongelmana on hapensaannin ...
 • Drivers and Limitations for Incorporating Environmental Considerations into Investment Decision-Making 

  Saukkonen, Natalia
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 135 (Tampere University, 2019)
  Artikkeliväitöskirja
  Tarve kestävälle yhteiskunnalliselle muutokselle vaikuttaa välttämättömältä, kun tarkastellaan rajallisia luonnonresursseja ja ympäristön huononevaa tilaa. Kestävyysmuutoksen kirjallisuus on käsitellyt tätä tarvetta ...
 • Alternative Electrode Materials for Prototyping Cell Model-Specific Microelectrode Arrays 

  Ryynänen, Tomi
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 123 (Tampere University, 2019)
  Artikkeliväitöskirja
  Mikroelektrodimatriisi (MEA, microelectrode array) on biologien käyttämä väline solujen sähköisen toiminnan mittaamiseen in vitro olosuhteissa. Pelkkien satunnaisten soluryppäiden ja yksikerroksisten soluviljelmien tutkimisen ...
 • Analysis and Mitigation of Channel Non-Reciprocity in TDD MIMO Systems 

  Raeesi, Orod
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 132 (Tampere University, 2019)
  Artikkeliväitöskirja
  The ever-growing demands for higher number of connected devices as well as higher data rates and more energy efficient wireless communications have necessitated the use of new technical solutions. One of the main enablers ...
 • Patients with Bacteraemia in Emergency Department : Underlying diseases, cfDNA, PCSK9 and outcome 

  Rannikko, Juha
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 133 (Tampere University, 2019)
  Artikkeliväitöskirja
  Bakteremiassa potilaalta löydetään eläviä bakteereita verenkierrosta. Osalla bakteremiapotilaista on myös sepsis, mutta sepsiksessä ei välttämättä tarvitse olla bakteremiaa. Molemmissa näistä päivän 7 ja päivän 28 kuolleisuus ...
 • Electricity generation from industrial wastewaters in bioelectrochemical systems 

  Haavisto, Johanna
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 136 (Tampere University, 2019)
  Artikkeliväitöskirja
  Olutpanimot sekä sellu- ja paperitehtaat tuottavat suuria määriä jätevesiä, jotka täytyy puhdistaa ennen vesistöön laskemista. Perinteisesti panimo- ja metsäteollisuuden jätevesiä on käsitelty aktiivilieteprosessilla, jolla ...
 • Side-to-side Neurorrhaphy in Peripheral Nerve Surgery 

  Rönkkö, Henrikki
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 131 (Tampere University, 2019)
  Artikkeliväitöskirja
  Vakavilla ääreishermovammoilla on merkittäviä vaikutuksia potilaan päivittäiseen toimintaan vamman aiheuttamista tunto- ja lihasvoimapuutoksista sekä hermoperäisestä kivusta johtuen. Korjaustulokset eivät ole aina tyydyttäviä, ...
 • Carbonic Anhydrase VI : Functional characterization in mouse and zebrafish model organisms 

  Patrikainen, Maarit
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 134 (Tampere University, 2019)
  Artikkeliväitöskirja
  Hiilihappoanhydraasit (Carbonic anhydrase, CA) katalysoivat tehokkaasti käänteistä hiilidioksidin ja veden reaktiota bikarbonaatiksi ja protoniksi (CO2 + H2O - HCO3- + H+). Useimmat CA-entsyymit kuuluvat α-, β-, tai γ- ...
 • Järjestöt, muutos ja johtajuus : Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan ja johtajuuden rakentuminen yhteiskunnallisten muutosten keskellä 

  Heimonen, Päivi
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 119 (Tampereen yliopisto, 2019)
  Monografiaväitöskirja
  Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan ja johtajuuden rakentumista yhteiskunnallisten muutosten keskellä. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten moninaisia ja laaja-alaisia ...
 • Optical Stand-Off Detection of Alpha Radiation in Nuclear Facilities 

  Kerst, Thomas
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 129 (Tampere University, 2019)
  Artikkeliväitöskirja
  Numerous nuclear power plants will soon reach the end of their lifetime and must be decommissioned. The number of upcoming decommissioning projects is unprecedented and new technologies are needed to rapidly and reliably ...
 • Effects of Alternative Oxidase on Drosophila under Environmental Stress 

  Saari, Sina
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 127 (Tampere University, 2019)
  Artikkeliväitöskirja
  Mitokondrio on ainutlaatuinen soluelin, joka toimii keskeisenä osana solun energiantuotantoa ja aineenvaihduntaa säädellen näin koko solun elämää ja kuolemaa. Häiriöt mitokondrioiden toiminnassa, kuten oksidatiivisen ...
 • Fire Safety of Metal Chimneys in Residential Homes in Finland 

  Leppänen, Perttu
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 128 (Tampere University, 2019)
  Artikkeliväitöskirja
  Viime vuosina Suomessa on tapahtunut lukuisia rakennuspaloja, jotka ovat saaneet alkunsa metallisavupiippujen läpivienneistä välipohjien, kattojen ja seinien läpi. Vuonna 2012 metallisavupiiput aiheuttivat yli 70% kaikista ...

Näytä lisää