Väitöskirjat

 

Uusimmat viitteet

 • Kuolema kuittaa univelan? : Tutkimus resilienssistä ja resilienssipotentiaalin johtamisesta kriisinhallintaorganisaatiossa 

  Valli, Laura
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 264 (Tampereen yliopisto, 2020)
  Monografiaväitöskirja
  Tämä väitöskirja käsittelee yksilön resilienssiä ja sen ilmenemismuotoja paineen alla. Lepo, palautuminen ja työssä jaksaminen ovat nousseet yhteiskunnallisen työhyvinvointikeskustelun keskiöön lähes jokaisella alalla. ...
 • Costs of Cancer Treatment : Focus on Robotic Surgery and Anti-Angiogenetic Agents 

  Vuorinen, Riikka-Liisa
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 257 (Tampere University, 2020)
  Artikkeliväitöskirja
  Syövän yhteiskunnalliset vaikutukset ovat lukemattomat ja väestön ikääntyessä taakka tulee lisääntymään. Syövänhoidon kustannukset vaikuttavat eri hoitojen valintaan ja myös siihen, millaisia hoitoja on tarjolla. Tähän ...
 • Quality and quality assurance of Europe-China joint doctoral education: An institutional logics perspective 

  Zheng, Gaoming
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 263 (Tampere University, 2020)
  Artikkeliväitöskirja
  The purpose of this research is to use the theoretical lens of institutional logics to examine the quality and quality assurance of doctoral education within its situated research environment. This work specifically focuses ...
 • Omistajaohjaus, hyvä hallintotapa ja muu valvonta : Tutkimus suomalaisista osakeyhtiöistä 

  Kankaanpää, Jari
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 260 (Tampereen yliopisto, 2020)
  Artikkeliväitöskirja
  Tämä väitöskirja käsittelee osakeyhtiöiden omistajien ja toimivan johdon välistä suhdetta ja siihen liittyvää valvontaa. Erityisenä huomion kohteena väitöskirjassa ovat erilaiset omistajat, kuten kunnat ja valtio, jotka ...
 • Sopiva vai sopimaton poliisiksi : Poliisiammattikorkeakoulun oppilasvalintasysteemin sisäistä turvallisuutta uhkaavien lainsäädännöllisten turvallisuusaukkojen tarkastelu 

  Mikkola, Matti
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 261 (Tampereen yliopisto, 2020)
  Monografiaväitöskirja
  Tutkimuksen lähtökohdaksi muodostui Poliisiammattikorkeakoulun oppilasvalintasysteemiä ohjaavan lainsäädännön vuoden 2014 muutokset hakijan poliisiksi soveltuvuuden, rehellisyyden ja luotettavuuden osalta. Muutoksista ...
 • Reframing the Role of Companies in Sustainability: Toward business sustainability transitions 

  Lahtinen, Sonja
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 251 (Tampere University, 2020)
  Artikkeliväitöskirja
  Kestävästä tulevaisuudesta on tullut ääneen lausuttu yhteiskunnallinen tavoite. Ottaen huomioon yritysten merkittävän aseman tämän päivän yhteiskunnissa, se, miten ne kehystävät oman roolinsa suhteessa kestävään kehitykseen ...
 • Modular Instrumentation for Controlling and Monitoring In-Vitro Cultivation Environment and Image-based Functionality Measurements of Human Stem Cells 

  Kattipparambil Rajan, Dhanesh
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 256 (Tampere University, 2020)
  Artikkeliväitöskirja
  Artificial animal cell culture was successfully developed by Ross Harrison in 1907. But it was not until the 1940’s and 1950’s that several developments occurred, which expedited the cell culturing<i> in-vitro (C-Vitro) ...
 • Kokonaisvaltainen luontokokemus hyvinvoinnin tukena 

  Salonen, Kirsi
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 253 (Tampereen yliopisto, 2020)
  Artikkeliväitöskirja
  Tämän väitöskirjatutkimuksen päätavoitteena oli tutkia omaehtoisten ja ohjattujen luontokokemuksien koettuja vaikutuksia ja sisältöulottuvuuksia. Koetuilla vaikutuksilla tarkoitetaan vaikutuksia, joita luontoa kokevat ...
 • Photovoltaic Applications of Porous Atomic Layer Deposited Metal Oxides from Cellulose Templates 

  Hiltunen, Arto
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 258 (Tampere University, 2020)
  Artikkeliväitöskirja
  Fossiilisten polttoaineiden liiallisesta käytöstä aiheutuvan ilmaston lämpenemisen ennustetaan vaikuttavan negatiivisesti elämämme laatuun. Lämpenemisen pysäyttämiseksi tulisi etsiä vaihtoehtoisia energiantuottotapoja ...
 • Perspectives on the Prosumer Role in the Sustainable Energy System 

  Kotilainen, Kirsi
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 259 (Tampere University, 2020)
  Artikkeliväitöskirja
  Ilmastomuutos ja kasvava energian kysyntä ajavat meidät etsimään uusia tapoja hallita energian tuotantoa, jakelua ja kulutusta. Energiajärjestelmä onkin jo siirtymässä fossiilisten polttoaineiden ja suurten voimalaitosten ...
 • Reserve Capacity and other Adolescent Pathways in Socioeconomic Inequalities in Mortality and Education: A Three-Generation Study in Finland 

  Acacio-Claro, Paulyn Jean
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 249 (Tampere University, 2020)
  Artikkeliväitöskirja
  Laaja joukko tutkimuksia on osoittanut, kuinka matala sosioekonominen asema (SES) heikentää terveyttä ja kuinka vaikutus kasaantuu ajan myötä näkyen sairastavuudessa ja kuolleisuudessa. Lisäksi on saatu uutta näyttöä siitä, ...
 • Arki ei pysähdy: Tutkimus elämästä rinta- ja eturauhassyövän kanssa 

  Holmberg, Suvi
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 252 (Tampereen yliopisto, 2020)
  Artikkeliväitöskirja
  Väitöstutkimuksessa tarkastellaan rinta- ja eturauhassyöpään sairastumisen arkea sairastuneiden ja läheisten näkökulmista. Kiinnostus kohdistuu siihen, kuinka rinta- ja eturauhassyöpään sairastuneet ja läheiset merkityksellistävät ...
 • Cesarean Scar Defect: Prevalence, Risk Factors and Clinical Outcome 

  Antila, Riitta
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 250 (Tampere University, 2020)
  Artikkeliväitöskirja
  Keisarileikkaus on yleisin synnytysopillinen toimenpide. Vuosittain miljoonat naiset synnyttävät keisarileikkauksella. Se voi olla hengenpelastava toimenpide tietyissä tilanteissa, mutta toisaalta, keisarileikkauksen ...
 • Health of Pregnant Migrant Women and their Newborns in Finland 

  Bastola, Kalpana
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 254 (Tampere University, 2020)
  Artikkeliväitöskirja
  Tämän väitöskirjan yleisenä tavoitteena oli tutkia raskaana olevien maahanmuuttajanaisten ja heidän vastasyntyneiden lastensa terveyttä Suomessa. Tutkimukseen kuuluu neljä osatyötä (Artikkelit I-IV). Tutkimuksen tavoitteina ...
 • Facilitating Internet of Things on the Edge 

  Pirmagomedov, Rustam
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 248 (Tampere University, 2020)
  Artikkeliväitöskirja
  The evolution of electronics and wireless technologies has entered a new era, the Internet of Things (IoT). Presently, IoT technologies influence the global market, bringing benefits in many areas, including healthcare, ...
 • Kuvitelmia toimijuudesta koodin maisemissa 

  Saariketo, Minna
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 241 (Tampereen yliopisto, 2020)
  Artikkeliväitöskirja
  Elämme 2020-luvun taitteessa tietoteknisen koodin globaalisti järjestämissä ja toisiinsa nivomissa ympäristöissä. Mediatutkimuksen alaan kuuluvassa väitöskirjassani tutkin, kuinka ihmistoimijuutta ja mediateknologista arkea ...
 • Individual Innovativeness in Higher Education : Antecedents and Consequences 

  Aldahdouh, Tahani Z.
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 244 (Tampere University, 2020)
  Artikkeliväitöskirja
  Today, intense competition among higher education institutions (HEIs) is ongoing to achieve cutting-edge publications, attain research funding, possess scientific patents, keep abreast of emerging technologies and adapt ...
 • Adverse Reaction to Metal Debris in Patients with Metal-on-Metal Hip Replacements: Etiology & Pathogenesis 

  Lehtovirta, Lari
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 246 (Tampere University, 2020)
  Artikkeliväitöskirja
  Kolmannen sukupolven metalli-metallitekonivel (metal-on-metal, MoM) lonkkaan suunniteltiin kulutuskestävyytensä vuoksi erityisesti nuorille ja aktiivisille ihmisille. Perinteinen metalli-muovi-liukupari oli juuri tässä ...
 • Reduction of Market and Technology Uncertainty during the Front End of New Product Development 

  Tossavainen, Antero
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 243 (Tampere University, 2020)
  Monografiaväitöskirja
  Tuotekehityksen alkuvaiheiden johtaminen on äärimmäisen tärkeää organisaation tutkimus- ja kehitystoiminnan menestymiselle, sillä tässä vaiheessa tehdyt päätökset vaikuttavat olennaisesti myös kehitystyön myöhempiin ...
 • Utilizing Nordic Forest Plant and Fungi Extracts: Bioactivity assessment with bacterial whole-cell biosensors 

  Tienaho, Jenni
  Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 242 (Tampere University, 2020)
  Artikkeliväitöskirja
  Luonnonmateriaalien sisältämien biologisesti aktiivisten komponenttien seulontaan tarvitaan uusia tehokkaita menetelmiä. Tässä tutkimuksessa metsästä saatavien uutteiden bioaktiivisuuden määrittämiseen käytettiin ...

Näytä lisää