Viimeksi syötetyt Väitöskirjat

Viitteet 1-20 / 4150

  • Evaluation of Expanded Gamut Printing in Flexography 

   Lankinen, Kai
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 440 (Tampere University, 2021)
   Monografiaväitöskirja
   There is a great need in the packaging industry to produce increasingly smaller lots in a more cost-effective and sustainable way, where the spot color accuracy of the brand elements is critical. Traditional flexography ...
  • "Mä olen saanut mahdollisuudet oppia" : Opintoihin kiinnittyminen ammatillisessa koulutuksessa 

   Niittylahti, Satu
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 436 (Tampereen yliopisto, 2021)
   Artikkeliväitöskirja
   Tämän väitöskirjan tutkimuskohteena oli ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten opiskelijoiden opintoihin kiinnittyminen. Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää opintoihin kiinnittymiseen liittyviä tekijöitä sekä ...
  • Sarcopenia as a Predictor of Survival in Vascular Patients 

   Lindström, Iisa
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 437 (Tampere University, 2021)
   Artikkeliväitöskirja
   Sarkopenialla tarkoitetaan lihaskudoksen vähentymistä ja siitä aiheutuvaa lihasten toiminnan heikentymistä ihmisen ikääntyessä. Sarkopenia on tunnettu, itsenäinen kliininen tila, ja sen arviointia voidaan hyödyntää niiden ...
  • Imagined Riverography of Late Twentieth-Century Russian Prose 

   Perkiömäki, Mika
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 435 (Tampere University, 2021)
   Artikkeliväitöskirja
   Tämä väitöskirja tarkastelee 1970–1990-luvun venäläisen luonnonfilosofisen proosan kuvittelemaa jokea ja jokimaisemaa ekokriittisestä näkökulmasta. Lisäksi se analysoi saman ajanjakson venäläistä ympäristöfilosofista ...
  • Quantitative Language Evolution: Case Studies in Finnish Dialects and Uralic Languages 

   Syrjänen, Kaj
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 433 (Tampere University, 2021)
   Artikkeliväitöskirja
   Väitöskirjani keskittyy kielievoluutioon ja sen laskennallisiin analyysitekniikoihin. Viime vuosikymmeninä laskennalliset lähestymistavat ovat kasvattaneet suosiotansa kielitieteen piirissä tarjoten muun muassa korkeampaa ...
  • Computational Audio Content Analysis in Everyday Environments 

   Heittola, Toni
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 434 (Tampere University, 2021)
   Artikkeliväitöskirja
   Arjen ympäristömme ovat täynnä ääniä jotka auttavat ihmisiä ymmärtämään mitä heidän ympärillään tapahtuu, ja sitä kautta näillä äänillä on keskeinen rooli tiedon hankinnassa ympäristöstämme. Ihmiset muodostavat vahvoja ...
  • Project Managers’ Competencies in Collaborative Construction Projects 

   Moradi, Sina
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 432 (Tampere University, 2021)
   Artikkeliväitöskirja
   Competent project managers contribute to the successful delivery of construction projects in a considerable manner. The delivery models of construction projects have been subjects of striking changes during the recent three ...
  • Patient and public involvement in healthcare: Potentials and challenges of lay expertise and experiential knowledge 

   Jones, Marjaana
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 43 (Tampere University, 2021)
   Artikkeliväitöskirja
   Potilaiden ja kansalaisten osallisuus on noussut terveyspoliittiselle agendalle useassa maassa, Suomi mukaan lukien. Terveydenhuollon markkinoituminen on vahvistanut ajatusta palvelujen käyttäjistä asiakkaina, joilla on ...
  • Ajattelu- ja puhetavat aatehistoriallisina käsitteinä: Työmiehen Illanvieton ja Amerikan Suomalaisen Työmiehen linjakeskustelut 1900-luvun alussa 

   Pollari, Mikko (Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2021)
   Monografiaväitöskirja
   Tarkastelen väitöskirjassani vuonna 1902 Suomessa käytyä Työmiehen Illanvieton ja vuosina 1903–1904 Pohjois-Amerikassa käytyä Amerikan Suomalaisen Työmiehen linjakeskustelua. Molemmat linjakeskustelut kytkeytyivät 1900-luvun ...
  • Rahalla saa ja hevosella pääsee: Raviurheilun, hevospelaamisen ja hevostalouden kulttuuriset merkitykset ja kentät journalismissa ja hevosväen toimintaympäristöinä 

   Mahlamäki, Matti
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 431 (Tampereen yliopisto, 2021)
   Monografiaväitöskirja
   Tämän tutkimuksen pääkysymys muotoutui tutkimusprosessin kuluessa kaksisuuntaiseksi. Ensinnäkin tavoitteena on tarkastella raviurheilun, hevospelaamisen (hevosiin liittyvän rahasta pelaamisen) ja koko hevostalouden (hevoseen ...
  • Communication Protocol and Management Considerations for Internet of Things Gateways 

   Silverajan, Bilhanan
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 426 (Tampere University, 2021)
   Artikkeliväitöskirja
   Today, it is inconceivable to think about modern life without the Internet. The Internet has transformed our lives, serving as a digital backbonefor communication, media and Web-based interaction among human users. It has, ...
  • Toisto journalismin kentällä: Etnografiseen aineistoon perustuva mallinnus journalismiprofession kentän sisäisestä dynamiikasta 

   Penttilä, Pauliina
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 410 (Tampereen yliopisto, 2021)
   Monografiaväitöskirja
   Tutkimus paneutuu journalismin ammatillisuuteen eli professionalismiin etnografisen aineiston avulla. Se tarkastelee professionalismia ja toimitustyön käytäntöjä arjen tasolla ja rakentaa teoreettisen mallin siitä, miten ...
  • Sepelvaltimotautia sairastavien henkilöiden kokemukset perheen osallisuudesta kotona tapahtuvaan kuntoutumiseen 

   Tuomisto, Sonja
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 427 (Tampereen yliopisto, 2021)
   Artikkeliväitöskirja
   Sepelvaltimotautiin sairastuminen mullistaa sairastuneen henkilön ja hänen läheistensä elämän. Sairaalassaoloaikojen lyhenemisen myötä kotona tapahtuvan omaehtoisen kuntoutumisen merkitys korostuu ja sairastunut tarvitsee ...
  • Meneillään oleva kielenmuutos ja kielellinen vaihtelu: variationistisen sosiolingvistiikan teoriaa 

   Laasanen, Mikko
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 429 (Tampereen yliopisto, 2021)
   Artikkeliväitöskirja
   Tämä väitöskirja käsittelee variationistisen sosiolingvistiikan teoriaa, ja sen kohteena on meneillään oleva kielenmuutos ja sen tutkimus. Tutkimuskohdetta tarkastellaan neljästä eri näkökulmasta, jotka ovat sosiolingvistisen ...
  • Out-of-Hospital Deliveries in Finland: A Nationwide register study 

   Ovaskainen, Katja
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 424 (Tampere University, 2021)
   Artikkeliväitöskirja
   Taustaa: Sairaalan ulkopuolisten synnytysten määrä on lisääntynyt, vaikka suurin osa vauvoista syntyy edelleen sairaalassa. Sairaalan ulkopuoliset synnytykset voidaan jakaa suunnittelemattomiin ja suunniteltuihin synnytyksiin. ...
  • Muutoksen mekanismit: Kolmen aikapisteen reaaliaikatutkimus Helsingin puhekielestä 

   Kuparinen, Olli
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 428 (Tampereen yliopisto, 2021)
   Artikkeliväitöskirja
   Väitöskirja tarkastelee Helsingin puhekielessä tapahtuneita muutoksia 1970-luvulta 2010-luvulle sekä kielenmuutosta teoretisoivia malleja. Tutkimuksen aineistona käytetään osaa Helsingin puhekielen pitkittäiskorpuksesta, ...
  • Tuberculosis among Persons Born Abroad, 1995-2017 

   Räisänen, Pirre Emilia
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 422 (Tampere University, 2021)
   Artikkeliväitöskirja
   Tuberkuloosi on tartuntatauti, joka tarttuu ilman välityksellä ihmisestä toiseen. Historialliset ja nykyaikaiset tutkimukset viittaavat siihen, että tehokkailla kansanterveystoimenpiteillä voidaan pysäyttää tuberkuloosin ...
  • Angiogenesis and Novel Therapeutic Drugs in Pre-eclampsia Assessed in a Human Cell-based in Vitro Model 

   Virtanen, Anita
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 423 (Tampere University, 2021)
   Artikkeliväitöskirja
   Pre-eklampsia on raskauden aikainen sairaus, johon liittyy verenpaineen nousu ja yleistynyt endoteelin toimintahäiriö. Sitä esiintyy eläinkunnassa ainoastaan ihmisillä. Pre-eklampsian perimmäistä syytä ei täysin tunneta, ...
  • Understanding Systemic Change : Conflicts in the public service development 

   Rossi, Paula
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 406 (Tampere University, 2021)
   Artikkeliväitöskirja
   Tämä hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja tuottaa uutta ymmärrystä julkisten palveluiden kehittämisen kontekstissa ensinnäkin konfliktikäsitteestä ja toisekseen julkisten palveluiden systeemisestä muutoksesta. ...
  • Geometric Computer Vision: Omnidirectional visual and remotely sensed data analysis 

   Babahajiani, Pouria
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 425 (Tampere University, 2021)
   Artikkeliväitöskirja
   Information about the surrounding environment perceived by the human eye is one of the most important cues enabled by sight. The scientific community has put a great effort throughout time to develop methods for scene ...