• Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta 

      Purjo, Timo (Tampere University Press, 2014)
      book
      Filosofian tohtori Timo Purjo ottaa teoksessaan kantaa arvokeskusteluun sekä kasvatuksellisena että yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena kysymyksenä. Työpaikoilla, muissa yhteisöissä ja yhteiskunnan eri tasoilla käydään ...