"Jaakkola, Ilari" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Materiaalimenekin hallinta ja ennustaminen 

   Jaakkola, Ilari (2012)
   Diplomityö
   Materiaalimenekin hallintaa on tutkittu laajalti toimintaympäristöissä, joita kuvaa suuri tuotannon volyymi sekä moduloidut tuoterakenteet. Tässä tutkimuksessa pohditaan menekinhallintaa sekä johdetun kysynnän ennustamista ...