• Tilintarkastuksen arvo pienyritykselle – Yritysjohdon näkökulma 

      AAKALA, HEIDI (2006)
      Pro gradu -tutkielma
      Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mistä tekijöistä koostuvat tilintarkastuksen arvoa luovat toiminnot pienyrityksen kannalta. Lisäksi pyritään selvittämään yritysjohdon kokemuksia tilintarkastuksesta, ja verrataan ...