- Selaus julkaisuajan mukaan TUNICRIS-julkaisut

  • Kirjasto- ja tietopalveluiden asema yrittäjäkurssien opetusohjelmassa 

   Lepistö,K. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1987)
   /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/bookanthology/commissioned
   Tutkimuksessa selvitetään kirjasto- ja tietopalveluiden asemaa yrittäjäkoulutuksessa, arvioidaan nykyisin annettavaa yrittäjäkoulutusta sekä laaditaan ehdotus näitä asioita käsittelevän osuuden sisällöksi ja menetelmiksi. ...
  • Uudet menetelmät kirjastoissa ja tietopalveluissa 

   Kivento,A.; Valta,A. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1988)
   /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/bookanthology/commissioned
   Tutkimuksessa selvitettiin kirjasto- ja tietopalvelualan innovatiivista toimintaa, lähinnä uuden viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia kehittää palveluja ja tuotteita. Alan kirjallisuus selvitettiin tietokantojen ...
  • UDK MINTTU-tietokannoissa - Suomen tieteellisen kirjastoseuran sisällönkuvausprojektin raportti 

   Tampereen teknillinen korkeakoulu. Kirjasto (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1989)
   /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/bookanthology/commissioned
  • Käyttäjäkoulutusyhteistyö 

   Kokkonen,R.; Huiku,L. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1989)
   /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/bookanthology/commissioned
   Raportti muodostuu kolmesta osasta. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään lähinnä pohjoismaiselta kannalta seuraavat aiheet: käyttäjäkoulutuksen käsite ja tavoitteet, tilastointi ja kartoitukset, kohderyhmät, opetusmenetelmät ...
  • Tampereen teknillisen korkeakoulun asiantuntijaprojekti 

   Haarala,A.-R. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1989)
   /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/bookanthology/commissioned
   Tampereen teknillisessä korkeakoulussa laadittiin kansainvälisen asiantuntemuksen tietokanta mikrotietokonesovelluksena KMies-ohjelmistolla. Tietue sisältä henkilötiedot, kansainväliset yhteydet, projektit ja jäsenyydet. ...
  • Asiantuntijarekisteri Suomessa 

   Kivento,A. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1990)
   /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/bookanthology/commissioned
   Suomessa tuotettujen asiantuntijarekistereiden ja -hakemistojen tietosisältöä tutkittiin Tinfon rahoittamassa hankkeessa. Selvityksen tiedot kerättiin kyselytutkimuksena joulukuussa 1989 ja tammikuussa 1990. Mukaan pyrittiin ...
  • Liekkitutkijoiden tiedonhaun koulutus 

   Haarala,A.-R.; Holm,S.; Huiku,L. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1991)
   /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/bookanthology/commissioned
   Kauppa- ja teollisuusministeriön polttotekniikan tutkimusohjelmaan Liekki osallistuvat koulutettiin käyttämään suorakäyttöisiä tiedonhakujärjestelmiä Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjaston Liekkitietoprojektissa. ...
  • Tietotekniset visiot Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjastossa 

   Haarala,A.-R.; Jääskeläinen,K. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1991)
   /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/bookanthology/commissioned
   Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjaston tietotekniset visiot laadittiin vuonna 1989. Visioiden laadinnassa käytettiin seuraavia menetelmiä: SWOT ja siihen liittyvä arvoanalyysi, historiallinen analyysi laitteista, ...
  • Viitatuimmat julkaisut vuosilta 1988-1992 

   Valta,A. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1994)
   /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/bookanthology/commissioned
   Tutkimuskohteena ovat korkeakoulun henkilökunnan julkaisut viiden vuoden ajalta. Science Citation Index tietokannan CD-version avulla samalta ajalta tutkittiin julkaisujen käyttöä lähdeviittausanalyysin avulla. Tuloksissa ...
  • On Low Order Embedded Pairs of Implicit Runge-Kutta Formulas 

   Cameron,F.; Piche,R. (Tampere University of Technology, 1996)
   /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/bookanthology/commissioned
   Implicit Runge-Kutta methods are used for solving stiff ODEs such as those arising in mechanical or electrical system simulation and in semidiscretisation of partial differential equation evolution problems. Embedding one ...
  • Puukuitueristeisen seinärakenteen hengittävyys 

   Niemelä,T.; Vinha,J.; Lindberg,R. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1996)
   /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/bookanthology/commissioned
   Normaaleissa puurunkoisten pientalojen seinissä on käytetty muovikaivoa höyrynsulkuna estämään kosteuden kulku seinärakenteeseen sekä aikaansaamaan rakenteen ilmatiiviys. Viime aikoina on kuitenkin alettu yhä voimakkaammin ...
  • Lisäeristettyjen hirsiseinien kosteustekninen kunto 

   Koski,T.; Lindberg,R.; Vinha,J. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1997)
   /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/bookanthology/commissioned
   Tutkimuksessa selvitettiin kenttätutkimusten avulla lisäeristettyjen hirsiseinien kosteustekninen kunto valituissa kohderakennuksissa.
  • Koulujen kosteus- ja homevauriokorjaukset. Kokemuksia Ylöjärven kunnasta 

   Leivo,V.; Tampere University; Rakennetekniikka (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1997)
   /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/bookanthology/anthology
   Kosteus- ja homevaurioiden korjauksissa tulee ottaa huomioon rakennuksen vaurioiden korjausten ohella myös homevaurioiden terveysvaikutukset ja niiden poistaminen. Kunnan organisaatiorakenteella tulee olla valmiudet ryhtyä ...
  • A 3 DOF piezohydraulic parallel micromanipulator 

   Kallio,P.; Lind,M.; Zhou,Q.; Koivo,H.N. (1998)
   /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/contributiontobookanthology/conference
   The paper presents a new parallel micromanipulator that is composed of three piezohydraulic actuation systems. The basic elements of the actuation system are a piezoelectric actuator, a bellows and hydraulic oil. The use ...
  • Variable step size time integration methods for transient eddy current problems 

   Cameron,F.; Piche,R.; Forsman,K. (1998)
   /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/contributiontojournal/article
   For transient eddy current problems modelled as differential-algebraic equations (DAEs) a time integration method suitable for ordinary differential equations (ODEs) will not necessarily work. We present two Runge-Kutta ...
  • On the parametric instability caused by step size variation in Runge-Kutta-Nyström methods 

   Piche,R. (Tampere University of Technology, 1998)
   /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/bookanthology/commissioned
   The parametric instability arising when ordinary differential equations (ODEs) are numerically integrated with Runge-Kutta-Nyström (RKN) methods with varying step sizes is investigated. It is shown that when linear constant ...
  • Position control of a 3 DOF piezohydraulic parallel micromanipulator 

   Kallio,P.; Lind,M.; Koivo,H. N. (IEEE, 1998)
   /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/contributiontobookanthology/conference
   This paper focuses on the open-loop and closed-loop position control of a tripod-like joint-free parallel micromanipulator that is composed of three piezohydraulic actuation systems. The micromanipulator is controlled in ...
  • OPAS KOSTEUSONGELMIIN Rakennustekninen, mikrobiologinen ja lääketieteellinen näkökulma 

   Leivo,V.; Tampere University; Rakennetekniikka (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1998)
   /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/bookanthology/anthology
   Kosteusvaurioiden korjaaminen on voi olla teknisessä mielessä usein yksinkertainen ja rutiininomainen toimenpide. Ongelmaksi muodostuu usein se, miten eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä pystytään löytämään vauriot ja ...
  • Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen suunnittelu 

   Pentti,M.; Hyypöläinen,T. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1999)
   /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/bookanthology/commissioned
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin keskeisten suomalaisten ulkoseinätyyppien ja niiden liitosrakenteiden kosteusteknistä toimivuutta kirjallisuuden ja aiemmin tehtyjen tutkimusten avulla sekä haastattelemalla rakennusalan ...
  • Vesihöyryn siirtyminen seinärakenteissa diffuusion ja konvektion vaikutuksesta. 

   Vinha,J.; Käkelä,P. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1999)
   /dk/atira/pure/researchoutput/researchoutputtypes/bookanthology/commissioned
   TTKK:n talonrakennustekniikan laboratorioon on rakennettu uusi rakennusfysikaalinen tutkimuslaitteisto, jonka avulla voidaan selvittää vaipparakenteiden kosteusteknistä toimintaa eri olosuhteissa. Laitteisto on kehitetty ...