- Selaus julkaisuajan mukaan TUNICRIS-julkaisut

  • Kirjasto- ja tietopalveluiden asema yrittäjäkurssien opetusohjelmassa 

   Lepistö, K. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1987)
   report
   Tutkimuksessa selvitetään kirjasto- ja tietopalveluiden asemaa yrittäjäkoulutuksessa, arvioidaan nykyisin annettavaa yrittäjäkoulutusta sekä laaditaan ehdotus näitä asioita käsittelevän osuuden sisällöksi ja menetelmiksi. ...
  • Uudet menetelmät kirjastoissa ja tietopalveluissa 

   Kivento, A.; Valta, A. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1988)
   report
   Tutkimuksessa selvitettiin kirjasto- ja tietopalvelualan innovatiivista toimintaa, lähinnä uuden viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia kehittää palveluja ja tuotteita. Alan kirjallisuus selvitettiin tietokantojen ...
  • Käyttäjäkoulutusyhteistyö 

   Kokkonen, R.; Huiku, L. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1989)
   report
   Raportti muodostuu kolmesta osasta. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään lähinnä pohjoismaiselta kannalta seuraavat aiheet: käyttäjäkoulutuksen käsite ja tavoitteet, tilastointi ja kartoitukset, kohderyhmät, opetusmenetelmät ...
  • UDK MINTTU-tietokannoissa - Suomen tieteellisen kirjastoseuran sisällönkuvausprojektin raportti 

   Tampereen teknillinen korkeakoulu. Kirjasto (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1989)
   report
  • Tampereen teknillisen korkeakoulun asiantuntijaprojekti 

   Haarala, A.-R. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1989)
   report
   Tampereen teknillisessä korkeakoulussa laadittiin kansainvälisen asiantuntemuksen tietokanta mikrotietokonesovelluksena KMies-ohjelmistolla. Tietue sisältä henkilötiedot, kansainväliset yhteydet, projektit ja jäsenyydet. ...
  • Asiantuntijarekisteri Suomessa 

   Kivento, A. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1990)
   report
   Suomessa tuotettujen asiantuntijarekistereiden ja -hakemistojen tietosisältöä tutkittiin Tinfon rahoittamassa hankkeessa. Selvityksen tiedot kerättiin kyselytutkimuksena joulukuussa 1989 ja tammikuussa 1990. Mukaan pyrittiin ...
  • Tietotekniset visiot Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjastossa 

   Haarala, A.-R.; Jääskeläinen, K. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1991)
   report
   Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjaston tietotekniset visiot laadittiin vuonna 1989. Visioiden laadinnassa käytettiin seuraavia menetelmiä: SWOT ja siihen liittyvä arvoanalyysi, historiallinen analyysi laitteista, ...
  • Liekkitutkijoiden tiedonhaun koulutus 

   Haarala, A.-R.; Holm, S.; Huiku, L. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1991)
   report
   Kauppa- ja teollisuusministeriön polttotekniikan tutkimusohjelmaan Liekki osallistuvat koulutettiin käyttämään suorakäyttöisiä tiedonhakujärjestelmiä Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjaston Liekkitietoprojektissa. ...
  • Viitatuimmat julkaisut vuosilta 1988-1992 

   Valta, A. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1994)
   report
   Tutkimuskohteena ovat korkeakoulun henkilökunnan julkaisut viiden vuoden ajalta. Science Citation Index tietokannan CD-version avulla samalta ajalta tutkittiin julkaisujen käyttöä lähdeviittausanalyysin avulla. Tuloksissa ...
  • On Low Order Embedded Pairs of Implicit Runge-Kutta Formulas 

   Cameron, F.; Piche, R. (Tampere University of Technology, 1996)
   report
   Implicit Runge-Kutta methods are used for solving stiff ODEs such as those arising in mechanical or electrical system simulation and in semidiscretisation of partial differential equation evolution problems. Embedding one ...
  • Puukuitueristeisen seinärakenteen hengittävyys 

   Niemelä, T.; Vinha, J.; Lindberg, R. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1996)
   report
   Normaaleissa puurunkoisten pientalojen seinissä on käytetty muovikaivoa höyrynsulkuna estämään kosteuden kulku seinärakenteeseen sekä aikaansaamaan rakenteen ilmatiiviys. Viime aikoina on kuitenkin alettu yhä voimakkaammin ...
  • Lisäeristettyjen hirsiseinien kosteustekninen kunto 

   Koski, T.; Lindberg, R.; Vinha, J. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1997)
   report
   Tutkimuksessa selvitettiin kenttätutkimusten avulla lisäeristettyjen hirsiseinien kosteustekninen kunto valituissa kohderakennuksissa.
  • Koulujen kosteus- ja homevauriokorjaukset. Kokemuksia Ylöjärven kunnasta 

   Leivo, V.; Tampere University; Rakennetekniikka (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1997)
   book
   Kosteus- ja homevaurioiden korjauksissa tulee ottaa huomioon rakennuksen vaurioiden korjausten ohella myös homevaurioiden terveysvaikutukset ja niiden poistaminen. Kunnan organisaatiorakenteella tulee olla valmiudet ryhtyä ...
  • Variable step size time integration methods for transient eddy current problems 

   Cameron, F.; Piche, R.; Forsman, K. (1998)
   article
   For transient eddy current problems modelled as differential-algebraic equations (DAEs) a time integration method suitable for ordinary differential equations (ODEs) will not necessarily work. We present two Runge-Kutta ...
  • On the parametric instability caused by step size variation in Runge-Kutta-Nyström methods 

   Piche, R. (Tampere University of Technology, 1998)
   report
   The parametric instability arising when ordinary differential equations (ODEs) are numerically integrated with Runge-Kutta-Nyström (RKN) methods with varying step sizes is investigated. It is shown that when linear constant ...
  • OPAS KOSTEUSONGELMIIN Rakennustekninen, mikrobiologinen ja lääketieteellinen näkökulma 

   Leivo, V.; Tampere University; Rakennetekniikka (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1998)
   book
   Kosteusvaurioiden korjaaminen on voi olla teknisessä mielessä usein yksinkertainen ja rutiininomainen toimenpide. Ongelmaksi muodostuu usein se, miten eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä pystytään löytämään vauriot ja ...
  • A 3 DOF piezohydraulic parallel micromanipulator 

   Kallio, P.; Lind, M.; Zhou, Q.; Koivo, H.N. (1998)
   conferenceObject
   The paper presents a new parallel micromanipulator that is composed of three piezohydraulic actuation systems. The basic elements of the actuation system are a piezoelectric actuator, a bellows and hydraulic oil. The use ...
  • Position control of a 3 DOF piezohydraulic parallel micromanipulator 

   Kallio, P.; Lind, M.; Koivo, H. N. (IEEE, 1998)
   conferenceObject
   This paper focuses on the open-loop and closed-loop position control of a tripod-like joint-free parallel micromanipulator that is composed of three piezohydraulic actuation systems. The micromanipulator is controlled in ...
  • Yksityistäminen vesihuollossa (Privatisation of water services) 

   Hukka, J.J.; Katko, T.S. (KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ, 1999)
   report
  • Betonielementtijulkisivujen mikrobiologinen toimivuus 

   Pessi, A-M.; Suonketo, J.; Pentti, M.; Rantio-Lehtimäki, A. (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1999)
   report
   Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisessa asuntotuotannossa yleisesti käytettyjen betonielementtijulkisivujen mikrobiologista toimivuutta. Elementtien eristetilassa esiintyvää mikrobikasvua, sen syitä ja vaikutusta sisäilman ...