"Tietotekniikan koulutusohjelma" - Selaus Tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan mukaanOpinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Tietoturvan huomioiminen maksujärjestelmässä 

   Klaper, Janne (2016)
   Diplomityö
   Tietoturvallisuuden merkitys korostuu nykyisessä verkottuneessa maailmassa entistä enemmän. Samaan aikaan digitalisoituva maailma kaipaa paljon uusia ohjelmistoja. Nämä ohjelmistot joudutaan usein tekemään kiireellä, jolloin ...