"Tietojohtaminen" - Selaus Tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan mukaanOpinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Itseohjautuvuutta hyödyntävän organisaation sisäinen viestintä 

   Lipsanen, Henri (2019)
   Diplomityö
   Sisäistä viestintää on tutkittu monista eri näkökulmista ja tutkimuksissa on pyritty selittämään esimerkiksi miten menestyvät organisaatiot kommunikoivat sisäisesti sekä minkälainen merkitys tehokkaalla viestinnällä on ...
  • Strategisen suorituksen mittaaminen myyntiorganisaatiossa 

   Myllynen, Niklas (2019)
   Diplomityö
   Tämän diplomityön aiheena on strategisen suorituksen mittaaminen myyntiorganisaatiossa. Työ keskittyy erityisesti siirtokelpoisten moduulirarkennuksien vuokrausliiketoimintaan. Tutkimuksessa on hyödynnetty sekä asiantuntemusta ...
  • Uusi lähestymistapa kohdeyrityksen palvelutuen hallittuun kehitykseen. 

   Korhonen, Riku (2019)
   Diplomityö
   Diplomityön tavoitteena oli ohjata IT-palveluja tuottavaa organisaatiota kehittämään heidän palvelutukeaan koordinoidusti ja suunnitelmallisesti. IT-palvelualan asiakastarpeet ovat muuttuneet merkittävästi viime vuosien ...