"Sähkötekniikka" - Selaus Tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan mukaanOpinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Analysis of Business Opportunities for Low Voltage Components with Smart Features 

   Jokela, Juho (2018)
   Diplomityö
   The low voltage (LV) network, network infrastructure from secondary substation to the final customers, has so far been a blind spot for distribution system operators (DSOs). However, this part of the network is significantly ...
  • Autonomous NFC-enabled temperature monitoring label 

   Sirén, Hannes Olavi (2018)
   Diplomityö
   This Thesis concentrates on a practical customer-oriented project implemented for a Finnish company called Confidex. The subject of the Thesis was to design and implement an autonomous temperature monitoring device that ...
  • Battery operated magnetic lifter demagnetization method 

   Troberg, Henri (2019)
   Diplomityö
   There is a need to move heavy metal parts in industry and machine shops. The heavy parts are often moved using various cranes. The metal parts can be sheet metal plates or otherwise hard to attach to the crane using ...
  • Bitewing-kuvausohjelman kehitystyö ekstraoraaliseen hammasröntgenlaitteeseen 

   Töysä, Antero (2019)
   Diplomityö
   Hammasklinikoilla käytettävät ekstraoraaliset hammasröntgenlaitteet, kuten KaVo OP 3D, mahdollistavat potilaan hampaiston monipuolisen kuvantamisen hammaslääkärin hoitopäätösten tukemiseksi. Näissä laitteissa eri tilanteisiin ...
  • Cost analysis of the utility-scale photovoltaic plant 

   Elo, Antti (2018)
   Diplomityö
   Solar market has had a steep growth during the last ten years. Even though having more than decade’s history, the solar market can thought to be still in its infancy. Therefore, the demand in the market is still highly ...
  • Creating Value for Customers of Substation Delivery Projects with Digital Substation Solutions 

   Sällinen, Eetu (2018)
   Diplomityö
   Digital substations have been enabled in the past years by the development of required technology and standards. The conventional solutions have remained fairly unchanged since the development of microprocessors has been ...
  • Design of data acquisition unit 

   Varsamäki, Teemu (2018)
   Diplomityö
   This master’s thesis describes the process of designing hardware for a data acquisition unit. The unit was designed to be a general purpose IoT hardware platform. It has interfaces for sensors and other peripherals and ...
  • Hammashoitokoneen laadunvarmistus lopputestauksessa 

   Forsvik, Reetta (2018)
   Diplomityö
   Laatujohtaminen ja sen myötä tapahtuva laadunhallinta on Planmecassa otettu prioriteetiksi viime vuosien aikana, kun todettiin tarve vanhojen lopputestausmenettelyjen parantamiselle ja uudistamiselle, jotta taattaisiin ...
  • Harrastekäyttöön tarkoitetun dronen puoliautonominen etäkäyttöliittymä 

   Heikkonen, Otto (2019)
   Diplomityö
   Työssä toteutettiin onnistuneesti verkkosivulla olevan käyttöliittymän kautta etäkäytettävä dronejärjestelmä käyttäen harrastekäyttöön tarkoitettua dronea. Järjestelmän avulla on mahdollista esiohjelmoida dronen lentoreitti ...
  • Induction motor reliability in hoisting applications 

   Pynnönen, Antti (2019)
   Diplomityö
   This thesis focuses on the study of different failure modes occurring in squirrel-cage induction motors used in hoisting applications. The goal is to gather information about the reliability of the studied hoisting motors ...
  • Jakeluverkon valvonta palveluntarjoajan näkökulmasta 

   Rautava, Joonas (2019)
   Diplomityö
   Jakeluverkon valvonta on kriittinen osa jakeluverkkoliiketoimintaa. Jakeluverkon valvonta on muuttumassa useiden eri tekijöiden kuten säävarman verkon rakentamisen seurauksena. Sekä verkkoyhtiöt että palveluntarjoajat ovat ...
  • Kysyntäjouston kaupallistaminen Turku Energiassa 

   Kuusisto, Ville (2018)
   Diplomityö
   Sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainoa on hallittu muokkaamalla joustavaa tuotantoa tarpeen mukaan. Tänä päivänä sähkömarkkinoilla on kuitenkin yhä enemmän joustamatonta tuotantoa, kuten esimerkiksi tuuli-, aurinko ja ...
  • Laadunhallinta sähköverkkoyhtiön palvelusopimuksessa 

   Suontaus, Anniina (2017)
   Diplomityö
   Sähköverkkoala elää hyvin aktiivista aikaa olemassa olevan sähköverkon ikääntymisen ja korjaustarpeiden sekä uudehkojen, lainmääräämien sähkönjakeluvaatimusten vuoksi. Sähköverkkoyhtiöiden taloudellista tilaa määritellään ...
  • New Electronics Design Options for Laser Lifetime System 

   Harju, Hannu (2018)
   Diplomityö
   Diplomityön tavoitteena on esitellä vaihtoehtoja mittauselektroniikalle puolijohdelaserien elinikä- ja rasitusajomittalaitteeseen. Lopuksi vaihtoehtoja vertaillaan ja annetaan suositus käytettävästä järjestelmästä.
  • RFID-teknologian ja antureiden hyödyntäminen prosessiteollisuuden tiivisteissä 

   Niukkala, Jaakko (2018)
   Diplomityö
   Teknologian kehittämisellä ja hyödyntämisellä on tärkeä rooli työn tuottavuuden ja tehokkuuden parantamisessa lähes kaikilla aloilla. Pitkäjänteisellä työllä teknologia on mahdollista saada luonnolliseksi osaksi jokapäiväistä ...
  • Switching Overvoltage Analysis of Parallel Shunt Reactor Sets 

   Kantanen, Aleksi (2017)
   Diplomityö
   Shunt reactors are an essential part of the modern power grid, as they are used to balance off the capacitive reactive power produced for example by the increasing amount of transmission cables. However, the switching of ...
  • Teräsprofiilisen ovirakenteen lämmöneristävyys 

   Kontkanen, Tero (2017)
   Diplomityö
   Nykyiset ratkaisut ulko-ovien lämmöneristykseen eivät ole hyviä ja tehokkaita. Yleisin ratkaisu on käyttää villaa uritetun teräsprofiilin sisällä, mutta urituksen läpi pääsee kosteutta, jolloin lämmöneristävyys menetetään. ...
  • Thermal and electrical testing of a new medium-range prototype synchronous generator 

   Kauppi, Lauri (2017)
   Diplomityö
   This thesis was done for Wärtsilä Energy Solutions department and the purpose was to verify the thermal and electrical design of a new 12 MW middle-speed salient-pole synchronous generator. The design project has been ...
  • Thermal Modeling of Electrical Drive System Control Cabinets 

   Paksunen, Tommi (2018)
   Diplomityö
   The purpose of this thesis was to study, build, and validate the properties of different thermal modeling methods suitable for electrical drive control cabinets. Moreover, this thesis intended to study how thermal modeling ...
  • Tuulipuiston maadoitusjärjestelmän vaatimukset ja suunnitteluprosessi 

   Blom, Kristoffer (2018)
   Diplomityö
   Tuulipuiston maadoitusjärjestelmälle on asetettu useita vaatimuksia, jotka tulee huomioida maadoitusjärjestelmän elinkaaren aikana. Vaatimuksia on asetettu esimerkiksi maadoitusjärjestelmän toiminnalle, käytetyille ...