• Development of Synchronized Automated Manual Transmission for Electric Heavy-duty Commercial Vehicle 

   Lahtonen, Antti (2019)
   Diplomityö
   Sähkömoottorikäyttöisten henkilöautojen myötä myös kiinnostus raskaiden ajoneuvojen ja työkoneiden sähkömoottorikäyttöihin on kasvanut. Jotta moottoria ei tarvitsi suuren liikkeellelähtömomentin takia reilusti ylimitoittaa, ...
  • EU-tyyppihyväksynnän hankkiminen punnitusjärjestelmälle 

   Hakala, Kristian (2019)
   Diplomityö
   Tässä diplomityössä selvitettiin, minkälainen prosessi EU-tyyppihyväksynnän hankkiminen punnitusjärjestelmälle on, sekä minkälaisia vaatimuksia se asettaa punnitusjärjestelmälle, sen komponenteille, tuotannolle ja minkälaisia ...
  • Hajavuon vaikutus magneettitarttujan pitovoimaan 

   Suominen, Juho (2019)
   Diplomityö
   Magneettitarttujan kiinnittäminen automaatiosovellukseen on suoritettava huomioiden sovellukseen kuuluvien komponenttien valmistusmateriaalit huomioiden. Suhteellisen lähellä magneettitarttujaa sijaitsevat ferromagneettiset ...
  • Low thermal inertia exhaust module 

   Koivisto, Kalle (2019)
   Diplomityö
   On its way to a turbocharger, exhaust gas loses a great deal of its thermal energy to the cold exhaust manifold walls. The main purpose of this master’s thesis is to improve the transient performance of the engine by ...
  • Männän öljyjäähdytys keskinopeassa polttomoottorissa 

   Ojala, Sami Juhani (2019)
   Diplomityö
   The piston in an internal combustion engine has a demanding job. While sliding inside the cylinder it has to seal the combustion chamber and transmit high pressure force to the crankshaft. Same time the piston is exposed ...
  • Optimizing Machining Parameters in Production Using an Artificial Neural Network 

   Koskinen, Olli Rikhard (2019)
   Diplomityö
   Setting the values for three controllable factors in metal cutting, namely feed, cutting speed and depth of cut, is considered as an important decision. The choice of the numerical values of the factors has a direct influence ...
  • PDM-järjestelmän käyttöönoton suunnittelu PK-yritykselle 

   Aaltonen, Jani (2019)
   Diplomityö
   Muuttuvat toimintaympäristöt ja kiristyvä kilpailu omalla toimialalla asettavat muutospaineita yrityksille. Kyky pysyä muutoksen mukana säilyäkseen elinvoimaisena myös tulevaisuudessa on elinehto monelle yritykselle. ...
  • Production layout, flow analysis and production control system simulation study for a new factory 

   Tuovila, Tomi Ali William (2019)
   Diplomityö
   The subject company of this thesis is manufacturing different types of valve products in multiple locations worldwide. The company is constructing a new production facility and a part of the current factory operations are ...
  • Reaaliaikainen monikappalesimulaatio ohjelmistotestauksessa 

   Tossavainen, Jere (2019)
   Diplomityö
   Kaivoslaitevalmistaja Sandvikin nykyaikaiset kaivosporalaitteet ovat pitkälle automatisoituja ja sisältävät suuren määrän ohjelmistoa. Ohjelmistot täytyy testata poralaitteen laadun ja turvallisuuden takaamiseksi. Diplomityön ...
  • Sellukuivaimen sisäisen kiertoilman pölynhallinnan kehittäminen 

   Jansén, Jean (2019)
   Diplomityö
   Tutkimuksessa oli tarkoitus kehittää suodatinverkkolaitteen prototyyppi, joka puhdistusteholtaan, puhdistusnopeudeltaan ja työturvallisuudeltaan olisi erinomainen. Tällä hetkellä suodatinverkkolaitteita ja suodatinverkk ...
  • Simulointitutkimuksen laadunhallinnan kehittäminen asiantuntijayrityksessä 

   Lehtinen, Antton (2019)
   Diplomityö
   Tässä diplomityössä tutkittiin tuotannon ja logistiikan tapahtumapohjaiseen simulointiin liittyvää projektinhallintaa sekä laadunhallintaa. Tutkimusongelmat liittyivät pääasiassa simulointitutkimuksen määrittelyssä ja ...
  • Suunnittelutoiminnan kehittäminen kt-toimituksissa 

   Suvanto, Miika (2019)
   Diplomityö
   Diplomityö tehtiin toimeksiantajan suunnittelutoiminnan kehittämiseksi laivanrakennusalalla. Toimeksiantajan viime vuosien voimakas kasvu Suomessa on ajanut toimeksiantajan tilanteeseen, jossa sen tarvitsee kehittää ...
  • Taka-alleajosuojakonseptin kehitys 

   Jessen-Juhler, Marko (2019)
   Diplomityö
   Tämä diplomityö käsittelee kuorma-autoon asennettavan taka-alleajosuojakonseptin kehittämistä. Työn tavoitteena on tutkia alleajosuojaukseen kohdistuvia vaatimuksia, kehittää vaatimusten perusteella konseptit alleajosuojauksen ...
  • Virtausmallin käyttö vaihtolavalaitteiden tuotekehitysprojektissa 

   Peltoniemi, Jussi (2019)
   Diplomityö
   Tässä diplomityössä on toteutettu NPD -projekti vaihtolavalaitteiden uudelle tuoteperheelle, korvaamaan yli kymmenen vuotta tuotannossa ollut edellinen tuoteperhe. Työ aloitettiin uuden tuotteen ideoiden keräämisestä ja ...
  • Ydinvoimalaitoksen koulutussimulaattorin laitosvastaavuuden varmentamisen kehittäminen 

   Salonen, Konsta (2019)
   Diplomityö
   Tutkimuksessa selvitettiin Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluoto 1- ja Olkiluoto 2 -ydinvoimalaitosyksiköiden ohjaajien koulutukseen käytettävän koulutussimulaattorin simulointilaajuuden ja laitosvastaavuuden nykytila. ...