• Yyteistä uuteen alkuun : toimittajien kertomuksia mediatyön murroksesta 

      Harju, Auli; Koljonen, Kari; Heinonen, Ari (Tampere University Press, 2017)
      book
      Teos tarjoaa uutta, kokemusperäistä tietoa toimittajista mediatyön murroksessa. Suomalaiset journalismin tekijät kertovat kokemuksistaan ja näkemyksistään, kun oma työsuhde päättyy irtisanomiseen tai irtisanoutumiseen ja ...