"valta" - Selaus asiasanan mukaan TUP OA Books

  • Disciplinary Struggles in Education 

   Heikkinen, Anja; Pätäri, Jenni; Molzberger, Gabriele (Tampere University Press, 2019)
   book
   Kirja käsittelee kasvatuksen disiplinaarisia kiistoja kolmesta näkökulmasta. Ensimmäisen osan artikkelit analysoivat kasvatuksen disiplinaarista luonnetta käytäntönä ja instituutioina. Toisessa osassa kohteena on teoriaa ...
  • Hiljainen vastarinta 

   Autti, Outi; Lehtola, Veli-Pekka (Tampere University Press, 2019)
   book
   Kirja tekee näkyväksi vähän käsiteltyä hiljaisen vastarinnan ilmiötä sekä kokoaa yhteen ja esittelee sitä koskevaa tutkimusta. Kun ihmisen toimintaa säädellään, hallitaan tai kontrolloidaan, ilmenee usein myös avointa ...
  • Virkamiesvaltaa? : ministerien ja virkamiesten väliset valtasuhteet Suomessa viime vuosikymmenien aikana 

   Murto, Eero (Tampere University Press, 2014)
   book
   Politiikan ikuisuuskysymyksiä on, missä ja keillä on todellinen poliittinen valta. Miten valta jakautuu hallituksessa, eduskunnassa ja ministeriöissä? Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, heijastuuko viime ...