"vaikuttaminen" - Selaus asiasanan mukaan TUP OA Books

  • Energiavalta : eliitti ja kansalaiset muuttuvilla energiamarkkinoilla 

   Ruostetsaari, Ilkka (Tampere University Press, 2010)
   book
   Energiahuollon valtiollisen säätelyn 1980-luvun puolivälissä alkanut purkaminen huipentui sähkömarkkinalain säätämiseen vuonna 1995, jolloin sähkömarkkinat avattiin kilpailulle. Energiapolitiikan markkina-painotteisen ...
  • Kansalaiset kaupunkia kehittämässä 

   Bäcklund, Pia; Häkli, Jouni; Schulman, Harry; Johtamiskorkeakoulu - Faculty of Management; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
   book
   Kaupunkien kehittämisessä ja suunnittelussa kohtaavat erilaiset kokemukset ja tulkinnat hyvästä kaupungista sekä tavoista, joilla kansalaiset voivat olla prosessissa aidosti mukana. Tässä monitieteisessä teoksessa pohditaan ...