• Hiljainen vastarinta 

      Autti, Outi; Lehtola, Veli-Pekka (Tampere University Press, 2019)
      book
      Kirja tekee näkyväksi vähän käsiteltyä hiljaisen vastarinnan ilmiötä sekä kokoaa yhteen ja esittelee sitä koskevaa tutkimusta. Kun ihmisen toimintaa säädellään, hallitaan tai kontrolloidaan, ilmenee usein myös avointa ...