• Aseveli Yrjö Silo ja asevelihenki Tampereella 

      Martikainen, Elina (Tampere University Press, 2010)
      book
      Yrjö Silon (1917-1982) elämäntyön kulmakivet olivat Tampereen yliopisto, Pirkanmaan maakunta, Tampereen kunnallispolitiikka ja Sotainvalidien Veljesliitto. Erkki Lindforsin ja Lauri Santamäen tavoin Yrjö Silo uskoi, että ...