"finanssipolitiikka" - Selaus asiasanan mukaan TUP OA Books

  • Näkökulmia arviointiin ja valvontaan 

   Oulasvirta, Lasse; Kihn, Lili-Anne; Mänttäri, Pietu; Wacker, Jani; Johtamiskorkeakoulu - School of Management; University of Tampere (Tampere University Press, 2013)
   book
   Arvioinnilla ja valvonnalla on 2010-luvulla lukuisia kehittämishaasteita. Miten arvioida tuloksellisuutta ja tuottavuustavoitteita erilaisissa ympäristöissä? Mitä mahdollisuuksia on valvoa ja torjua harmaata taloutta tai ...