"demokratia" - Selaus asiasanan mukaan TUP OA Books

  • Kansalaiset kaupunkia kehittämässä 

   Bäcklund, Pia; Häkli, Jouni; Schulman, Harry; Johtamiskorkeakoulu - Faculty of Management; University of Tampere (Tampere University Press, 2017)
   book
   Kaupunkien kehittämisessä ja suunnittelussa kohtaavat erilaiset kokemukset ja tulkinnat hyvästä kaupungista sekä tavoista, joilla kansalaiset voivat olla prosessissa aidosti mukana. Tässä monitieteisessä teoksessa pohditaan ...
  • Kuntauudistus ja itsehallinto 

   Ryynänen, Aimo (Tampere University Press, 2008)
   book
   Kunta- ja palvelurakenneuudistus on saattanut kuntakentän muutoksen tilaan. Muutos avaa mahdollisuuksia, mutta sisältää myös uhkia. Syntyykö uudistuksen kautta aikanaan elinvoimaisempi kuntajoukko, vai onko vaarana kadottaa ...
  • Liberaali valtio - toimiva yhteiskunta : tutkimus valtiosta automaattisten sopeutusmekanismien edistäjänä 

   Harisalo, Risto; Rajaniemi, Jani (Tampere University Press, 2013)
   book
   Kirjamme on tarkoitettu kaikille heille, jotka ovat tyytymättömiä valtion tapaan toimia yhteiskunnassa. Koska valtiolla on huomattava vastuu yhteiskuntamme toimivuudesta, on tarpeellista etsiä sille vaihtoehtoja. Vaihtoehtojen ...