"jaettu näyttö" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Testausautomaation tulosten tuominen asiakaspalvelun saataville 

   Mäntysaari, Jaakko (2018)
   Pro gradu -tutkielma
   Työssä tarkasteltiin testausautomaation välineiden käyttöä järjestelmän valvonnan työkaluna ja näiden työkalujen tulosten saattamista asiakasrajapinnan hyödynnettäviksi. Työssä testattiin kahta eri lähestymistapaa: chatbot ...