"jaettu arvo" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Jaettu arvo lisäarvon luojana 

   Seilo, Silja (2018)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata, analysoida ja ymmärtää asiakkaan kokeman arvon muodostumista jaetun arvon kontekstissa. Tutkimuksen tavoitteen avulla pyritään pureutumaan nykypäivän kuluttamiseen ja sen ...