"Arkkitehtuurin koulutusohjelma" - Selaus Tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan mukaanOpinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • 1960- ja 70-lukujen matalat tyyppitalot ja asumisen muutos 

   Ruotsalainen, Sakari (2011)
   Diplomityö
   1960- ja 70-luvuilla rakennetut asunnot – kerrostalot ja pientalot – ovat tulleet peruskorjausikään. Suurin osa nykyisestä tutkimuksesta ja tehtävistä korjaus- ja muutostoimenpiteistä painottuu lähiöiden ja kerrostalojen ...
  • A niin kuin arkkitehtuuri – Arkkitehtuurikasvatus peruskoulun yläluokkien kuvataideopetuksen keskiössä 

   Salminen, Kaapo (2010)
   Diplomityö
   Arkkitehtuuri on taidemuoto, joka ympäröi meitä kaikkialla. Peruskoulun yhdeksi tehtäväksi määritellään arkkitehtuurin kansalaiskasvatuksen antaminen. Peruskoulun opetussuunnitelmissa arkkitehtuurikasvatus kuuluu osaksi ...
  • Alavuden keskustan kehittämissuunnitelma 

   Heikkinen, Jonna (2016)
   Diplomityö
   This master’s thesis is a development plan for centre of Alavus. Thesis has two parts: analysis and design. Analysis section goes through history and present of Alavus in many urban design perspectives. It also studies ...
  • Algorithm-Aided Building Information Modeling: Connecting Algorithm-Aided Design and Object-Oriented Design 

   Humppi, Harri (2015)
   Diplomityö
   New design methods have induced an undergoing transition from analog to digital design methods. This transition has started only some decades ago and the study affirms that there are still many significant reforms to come. ...
  • ARA-Asunto 2049, Kansainvälinen asuntosuunnittelun opiskelijakilpailu, "Blocks" 

   Kanerva, Joonas (2013)
   Diplomityö
   Diplomityöni on suunnitelmadiplomityö, joka käsittää tekemäni kilpailuehdotuksen Lahden Sopenkorven teollisuusalueelle vuoden 2012 aikana järjestettyyn kansainväliseen asuntosuunnittelun opiskelijakilpailuun. Lisäksi olen ...
  • Arcology pilvenpiirtäjä - Hong Kong 

   Tuominen, Nea (2013)
   Diplomityö
   Diplomityöni pohjautuu keväällä 2013 järjestettyyn kansainväliseen pilvenpiirtäjäsuunnittelukilpailuun. Kilpailussa haettiin visuaalisesti näyttävää ratkaisua korkeasta rakentamisesta Hong Kongin keskusta-alueelle Kiinaan. ...
  • Arkkitehdin luovan työskentelyn menetelmä - läsnäolo luovuuden lähteenä 

   Kilpeläinen, Mika (2016)
   Diplomityö
   Tutkin diplomityössäni läsnänolon tilaa ja siitä nousevaa luovuutta. Pyrin muotoilemaan arkkitehdin luovan työskentelyn menetelmää. Esitin eri teoreettisia tulokulmia psykologian, kehon ja mielen filosofian sekä zeniläisyyden ...
  • Arkkitehti ja asiakas. Strategia ja viestintä arkkitehtitoimiston asiakasarvon tuottamisessa. 

   Jolma, Kasmir (2016)
   Diplomityö
   Arkkitehtitoimiston liiketoiminnan kehittäminen ei ole ollut arkkitehtien vahvuuksia, vaikka se voisi mahdollistaa myös arkkitehtitoimiston muiden päämäärien toteuttamisen. Arkkitehtitoimiston liiketoiminnan kehittämiseen, ...
  • Arkkitehtuuri brändin luomisen keinona 

   Kääriäinen, Ruusa Iida Maria (2016)
   Diplomityö
   Tämä diplomityö käsittelee arkkitehtuurin ja brändin luomisen yhteistä kosketuspintaa. Viime vuosikymmenten kulutustottumusten ja -arvojen muutos kohti elämyskeskeisyyttä on luonut uusia, esteettisempiä ja luovempia ...
  • Arkkitehtuurin vaikutus pientalon energiatehokkuuteen, Talo Saunaranta ja 47 variaatiota 

   Moisio, Malin (2010)
   Diplomityö
   The Master Thesis studies architectural design among the new-build and its opportunities to influence the energy efficiency of a small detached house. In this study energy efficiency is defined as Energy Efficiency -value ...
  • Askeleista elävä kaupunki: Île de Nantes ja Rezé 

   Kivelä, Kati (2013)
   Diplomityö
   Diplomityö jakautuu kolmeen osioon. Ensimmäisessä osiossa esitellään neljä erilaista metodia, joiden avulla kaupunkiympäristöä pyritään ymmärtämään kävelyn keinoin : situationismi, eto-antropologiset ...
  • Askeleita kohti vuorovaikutteista suunnittelua - Täydennysrakentamisasemakaava Vaasan Purolaan 

   Virtanen, Aila (2010)
   Diplomityö
   Tutkielma kertoo Vaasan Purolan täydennysrakentamisasemakaavan laatimisesta 1976-2009 vuorovaikutuksen näkökulmasta. Purola on 650 asukkaan kylä, johon kuuluu rakennetun alueen lisäksi metsä- ja pelto-alueita. Puolet ...
  • Asuinkerrostalot Jyväskylän Piippurantaan 

   Liukko, Maire Alina (2015)
   Diplomityö
   Diplomityöni aiheena on kahden asuinkerrostalon suunnittelu Jyväskylän Piippurannan vanhalle paperitehdasalueelle, jonka suunnittelmisesta Jyväskylän kaupunki oli järjestänyt yleisen arkkitehtikilpailun vuonna 2013. ...
  • Asumista saaressa - Suunnitelma Helsingin Långöreniin 

   Wallenius, Essi (2010)
   Diplomityö
   Diplomityö on suunnitelma asuinalueesta Helsingin Långöreniin. Suunnittelualue sijoittuu liitosalueeseen, joka liitettiin tammikuussa 2009 Sipoosta Helsinkiin helpottamaan kaupungin kasvavaa asuntotarvetta. Helsingin ...
  • Asunnon julkinen huone - joustavuutta lähiöasumiseen 

   Achren, Hanna (2015)
   Diplomityö
   Arkkitehtuurin laitoksen Muuttuvan rakennetun ympäristön tutkimusryhmän vetämä MuutosMallit-hanke oli osa Aran Asuinalueiden kehittämisohjelmaa. Tavoitteena oli edistää ohjelmaan hakeneiden 13 kaupungin asuinalueiden ...
  • Asunto-osakeyhtiö Kuninkaanportti -eilen, tänään ja huomenna 

   Perämaa, Jukka (2014)
   Diplomityö
   Tämän diplomityön tavoitteena on korjaus- ja lisärakentamiseen liittyvän aineiston esittäminen asunto-osakeyhtiö Kuninkaanportin asukkaille päätöksenteon tueksi. Keskeistä on korttelin ja kiinteistön historian, nykyisen ...
  • Aurinkolämpö ja korjausrakentaminen 

   Silomaa, Timo (2011)
   Diplomityö
   Diplomityössä tutkitaan aurinkoenergian saatavuutta Suomessa ja selvitetään riittääkö se rakennusten taloudelliseen lisälämmittämiseen. Työssä tutustutaan erilaisiin aurinkolämpösysteemeihin ja niitten ominaisuuksiin. ...
  • Autenttisuuden ja integriteetin säilyminen rakennusperinnössä - Vanhan Rauman pihatalot ja talousrakennukset 

   Paasmala, Henna (2014)
   Diplomityö
   Diplomityöni käsittelee rakennusperinnön säilyttämistä autenttisuuden ja integriteetin näkökulmasta. Olen valinnut autenttisuuden ja integriteetin tarkasteluni kohteeksi, koska ennen kaikkea juuri näiden käsitteiden ...
  • Betonipiknik - Täydennysrakentamisen malleja ja uusi hybridirakennus Helsingin Merihakaan 

   Tahvanainen, Anu (2010)
   Diplomityö
   Today, cities are becoming ever bigger and people living in them more and more diverse. Thus, cities and especially urban living face new challenges when people’s needs diversify. Ecologically sustainable city of the future ...
  • Beyond the Peaks 

   Pihlajarinne, Noora (2014)
   Diplomityö
   Tämä diplomityö tutkii, miten luovuutta ja innovatiivisuutta voitaisiin edistää yliopistoympäristön arkkitehtuurin keinoin. Pedagogiikan nykysuuntaukset korostavat luovan, opiskelijalähtöisen ongelmanratkaisun tärkeyttä ...