"Arkkitehtuuri" - Selaus Tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan mukaanOpinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • 21st Century Mill Village -Updating the historic Mill Village concept to create vibrant urban life around the repurposed mills 

   Nyblom, Heidi-Maria (2017)
   Diplomityö
   The mill village of the 21st-century is a new take on the original concept of a mill village. The mill village was originally intended to provide a home for workers close to the factory so that they could be nearby work ...
  • 3D-tulostaminen arkkitehtuurissa. Valmistusmenetelmän mahdollisuudet ja vaikutus arkkitehdin työhön 

   Salmijärvi, Mirja (2019)
   Diplomityö
   Tämä diplomityö käsittelee 3D-tulostusta arkkitehtuurin näkökulmasta. 3D-tuloste voi arkkitehtuurissa toimia esimerkiksi prototyyppinä, muottina tai valmiina lopputuotteena. Työssä selvitetään, mitä etuja ja rajoituksia ...
  • Aavalta Krookan suojaan 

   Argillander, Pete (2018)
   Diplomityö
   Tutkin diplomityössäni maisemahistoriallisesti arvokkaan Merikarvian Krookan alueen historiaa, nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia suunnittelupainotteisesti. Työni pääpaino on kokemusperäisessä suunnittelussa tutustuttuani ...
  • Algorithms-Aided Building Information Modeling in an Early Stage of Residential Design 

   Loikkanen, Jouko (2019)
   Diplomityö
   Algorithms are ordered sequences of instructions or procedures to solve a defined problem or to explore possible solutions to an open-ended problem. In the field of digital building design, algorithms refer to enhancing, ...
  • Architectures of Engagement: searching for alternative approaches to context 

   Teräs, Tiina (2017)
   Diplomityö
   This thesis is an exploration of contextually engaged methods of architectural production – methods that identify the social and material values of a particular place, aiming to work closely with them. At the core of this ...
  • Arkkitehdin tietomallin hyödynnettävyys ja vakiointi arkkitehdin näkökulmasta 

   Reima, Ville (2018)
   Diplomityö
   Rakennusteollisuuden digitalisaation on luvattu parantavan tuottavuutta, kasvattavan toimialaa ja vähentävän työ- ja materiaaliperusteista hukkaa. Digitalisaation keinoja näiden suuntausten toteutumiseksi ovat mm. ...
  • Asuntorakentamisen mahdollisuudet Vaskiluodossa 

   Koriseva, Mimmi (2018)
   Diplomityö
   Vaskiluoto is an island that is a part of Vaasa. It is located approximately two kilometers away from the city center of Vaasa. Vaskiluoto has a multifaceted structure. It is composed of villas, industrial areas, a harbour ...
  • Aviapolis Urban Blocks, Ideakilpailu Vantaan Aviapoliksen alueelle 

   Aho-Kemppainen, Elina (2017)
   Diplomityö
   Diplomityö esittelee ehdotuksen Vantaan Aviapoliksen ideakilpailuun. Työ painottuu asuntosuunnitteluun. Suunnittelun lähtökohtana on ekologinen ja kestävä urbaani ympäristö, jossa korostetaan julkista liikennettä ja pyöräilyä ...
  • Awakening the Potentials of Tampere City Center: New Paths New Edges 

   Ozan, Gülcan (2017)
   Diplomityö
   This thesis aims to investigate today’s urban space which is significantly shaped by the interactions of the people with their environments. Today’s cities require a deeper way of understanding of how people interact with ...
  • CAD-informaation kulku ja sen haasteet rakennussuunnittelussa 

   Aumala, Jaakko (2018)
   Diplomityö
   Rakennussuunnittelua tehdään monella eri tavalla. Samanaikaisesti, kun BIM-työskentely valtaa alaa, osa työskentelee CAD-järjestelmäänsä kaksiulotteisesti hyödyntäen ja muutamat piirtävät suunnitelmiaan edelleen jopa käsin. ...
  • Designing for Mental Health: a Psychiatric Hospital in Seinäjoki 

   Batrakova, Natalia (2018)
   Diplomityö
   How to design a psychiatric hospital? We would hear radically different answers to that question during the 200 history of mental hospital architecture. Rarely a building type is linked with such conflict of concepts, ...
  • Energiatehokas kyläkoulu puusta - Lähes nollaenergiakoulu Laukaalle 

   Nissilä, Kaisa (2017)
   Diplomityö
   Diplomityö on suunnitelma energiatehokkaasta puurakenteisesta koulusta, joka antaa puitteet uuden opetussuunnitelman mukaiselle opetukselle ja oppimiselle. Tapaustutkimusluontoinen diplomityö on ehdotus vireillä olevalle ...
  • Erityisryhmien erilaiset asuinratkaisut ja niiden toteuttaminen käytännössä 

   Isomursu, Verna (2019)
   Diplomityö
   Vammaisten asuminen Suomessa on ollut kuluneella vuosikymmenellä muutoksessa. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia käsittelevän sopimuksen voimaanastuminen vuonna 2016 on lisännyt liikkumisesteisten ja kehitysvammaisten ...
  • Espoon asuinrakennetypologian kehitys ja visio kasvavan kaupungin typologioista 

   Paajanen, Noora Hannele (2017)
   Diplomityö
   Espoon kaupungin rakentumista ovat alusta alkaen ohjanneet vahvasti liikenteelliset lähtökohdat, esimerkiksi Espoon Tuomiokirkon paikka on valikoitunut meriliikenteen saavutettavuuden kannalta suotuisaan paikkaan ja myöhemmin ...
  • Hakaniemenrannan ideakilpailu "Korrelaatio" 

   Hartman, Tomas (2018)
   Diplomityö
   Tämä diplomityö esittää kilpailuehdotuksen Hakaniemenrannan ideakilpailuun. Kilpailu sisältää aluesuunnitelman, joka kattaa Sörnäisten rantatien ympäristöä ja Siltavuorensalmen ranta-alueita. Suunnitelman lähtökohtia ovat ...
  • Hakaniemenrannassa - Urbaani asuinkortteli 

   Linnamäki, Hanna (2017)
   Diplomityö
   Diplomityön aiheena on asuntosuunnittelu ja täydennysrakentaminen Hakaniemenrantaan. Työn tarkoituksena on tuottaa paikkalähtöinen asuinkorttelin suunnitelma, johon on sovellettu kaupunkiasumisen ajankohtaisia teemoja. Suunnitelma ...
  • Hiedanrannan tehdaskompleksin konseptisuunnitelma 

   Paasiaho, Teemu (2018)
   Diplomityö
   Hiedanranta on kunnianhimoinen kaupunkikehitysprojekti. Tampereen kaupungin vuonna 2014 hankkimalle entiselle teollisuusalueelle ja sen ympäristöön tavoitellaan 25 000 asukasta ja 10 000 työpaikkaa. Lielahden tehdas sijaitsee ...
  • Hiljaisuuden rajalla - Hiukan virkistysalueen kehityssuunnitelma Sotkamon kirkonkylällä 

   Malvisto, Kirsi Anneli (2018)
   Diplomityö
   This Master’s thesis is divided in two parts. In the first part I deal briefly with both the place theories from Jeff Malpas (1999, 2012), Chris Norbert-Schulz (1980) and Peter Zumthor (1998, 2006) and place centered design. ...
  • Humanitarian Architecture, from Ethics to Aesthetics 

   Simon, Adeline (2019)
   Diplomityö
   The thesis explores the field of humanitarian architecture within the context of extreme poverty through the design of a secondary school in Malawi, Africa. The role of an architect goes beyond developing the built environment ...
  • Hyvinvointikortteli 

   Keskinen, Outi Pauliina (2018)
   Diplomityö
   Diplomityöni aiheena on urbaani hyvinvointikortteli, jossa hyvinvointia tukevat palvelut yhdistyvät monimuotoiseen asuntotyyppivalikoimaan ja monitasoiseen runsaaseen kaupunkiluontoon. Korttelissa eri sukupolvia ja ...