"Tuotantotalouden osasto" - Selaus tiedekunnan mukaan (- 2018)Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • Osaamisen mittaaminen ja osaamiseen liittyvä riskienhallinta terveydenhuollon organisaatiossa 

   Jääskeläinen, Aki (2006)
   Diplomityö
   Competence is a substantial organizational resource today. It has been perceived that traditional performance measures provide limited information of competence resources. However, in order to manage competence resources ...
  • Päätöksenteon tietotarpeet kriisitilanteissa 

   Yliniemi, Terhi (2004)
   Diplomityö
   The aim of this study is to describe the information needs of the decision-makers in the Finnish Defence Forces. The research problem is studied through the perspective of an international crisis, where the Finnish Defence ...
  • Sesonginhallinnan päätöksentekijöiden tietotarpeet 

   Vuori, Vilma (2005)
   Diplomityö
   Information and knowledge are nowadays considered to be among the most important sources of competitive advantage. Nevertheless a large amount of information is not guaranteed to bring any advantage to company: the worst ...
  • Structures and operations of open source value networks 

   Myllärniemi, Jussi (2007)
   Diplomityö
   The objective of this thesis is to discover the structure and operations of value networks that are formed in the open source software field. To achieve this objective, the following research questions were used: 1) What ...
  • Tietoturvallisuus pirkanmaalaisissa pk-yrityksissä 

   Ilvonen, Ilona (2006)
   Diplomityö
   Tietoturvallisuus on ajankohtainen teema niin kansainvälisessä kuin kotimaisessakin tutkimuksessa ja kirjallisuudessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää pirkanmaalaisten tietointensiivisten pk-yritysten ...