"Rakennetun ympäristön tiedekunta" - Selaus tiedekunnan mukaan (- 2018)Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto

  • A niin kuin arkkitehtuuri – Arkkitehtuurikasvatus peruskoulun yläluokkien kuvataideopetuksen keskiössä 

   Salminen, Kaapo (2010)
   Diplomityö
   Arkkitehtuuri on taidemuoto, joka ympäröi meitä kaikkialla. Peruskoulun yhdeksi tehtäväksi määritellään arkkitehtuurin kansalaiskasvatuksen antaminen. Peruskoulun opetussuunnitelmissa arkkitehtuurikasvatus kuuluu osaksi ...
  • Arkkitehtuurin vaikutus pientalon energiatehokkuuteen, Talo Saunaranta ja 47 variaatiota 

   Moisio, Malin (2010)
   Diplomityö
   The Master Thesis studies architectural design among the new-build and its opportunities to influence the energy efficiency of a small detached house. In this study energy efficiency is defined as Energy Efficiency -value ...
  • Askeleita kohti vuorovaikutteista suunnittelua - Täydennysrakentamisasemakaava Vaasan Purolaan 

   Virtanen, Aila (2010)
   Diplomityö
   Tutkielma kertoo Vaasan Purolan täydennysrakentamisasemakaavan laatimisesta 1976-2009 vuorovaikutuksen näkökulmasta. Purola on 650 asukkaan kylä, johon kuuluu rakennetun alueen lisäksi metsä- ja pelto-alueita. Puolet ...
  • Asumista saaressa - Suunnitelma Helsingin Långöreniin 

   Wallenius, Essi (2010)
   Diplomityö
   Diplomityö on suunnitelma asuinalueesta Helsingin Långöreniin. Suunnittelualue sijoittuu liitosalueeseen, joka liitettiin tammikuussa 2009 Sipoosta Helsinkiin helpottamaan kaupungin kasvavaa asuntotarvetta. Helsingin ...
  • Betonipiknik - Täydennysrakentamisen malleja ja uusi hybridirakennus Helsingin Merihakaan 

   Tahvanainen, Anu (2010)
   Diplomityö
   Today, cities are becoming ever bigger and people living in them more and more diverse. Thus, cities and especially urban living face new challenges when people’s needs diversify. Ecologically sustainable city of the future ...
  • Calpis Ski Center 

   Kalpala, Jarmo (2010)
   Diplomityö
   The ski resort business in Southern Finland is specializing and looking for new business approaches. The Calpis Ski Center is a day center with top-quality basic services. In my thesis I present the expansion plan of the ...
  • ”Connected” - Visio Lahden matkakeskuksesta 

   Paldanius, Jyrki (2010)
   Diplomityö
   The subject of this thesis is the plan of the Lahti travelcenter which would be located near by the Lahti railwaystation. Lahti travelcenter is part of the project started by the Ministry of Transport and Communications ...
  • E18 Suomusjärven palvelualue 

   Kolehmainen, Rami (2010)
   Diplomityö
   Diplomityön kohteena on ollut suunnitelma liikennepalveluasemaksi E18 Turku-Helsinki moottoritien puoliväliin Suomusjärvelle. Työn tavoitteena oli luoda kokonaisuus, joka täyttää nykyaikaiset tien käyttäjän vaatimukset ...
  • EDGE - Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan kaupunkipientalotyypit 

   Ajo, Jani (2010)
   Diplomityö
   The City of Helsinki held an open architecture competition during spring 2010 under the name Helsinki Townhouse competition - The townhouse types of Jätkäsaari ja Kruunuvuorenranta. The purpose of the competition was to ...
  • Educational Buildings in Catastrophe Areas - Study and Design 

   Laaksonen, Jenni Johanna (2010)
   Diplomityö
   Population growth, amount of out-of-school-children and challenges due to climate change put pressure on education system in many countries and create challenges for it in future. In addition to these facts, natural ...
  • Eesti Rahvusringhäälingumaja (ERR) - Yleisradiotalo 

   Kiviniemi, Pasi (2010)
   Diplomityö
   Eesti Rahvusringhääling (ERR) – Estonian Public Broadcasting – is a publicly funded radio and television organization created in Estonia on 1 June 2007 to take over the functions of the formerly separate Eesti Raadio (ER) ...
  • Ekotehokas rakentaminen: teräsrakenteiset hallit 

   Timlin, Eevamaria (2009)
   Diplomityö
   The literatur shows a wide scale of different ways to reduce the environmental damages coming through building construction. The builder is guided to select a solution, which goes under some ecological norm; a nollenergyhouse, ...
  • Elokuvan talo, hostelli ja kumppanit – visio Helsingin Telakkarantaan 

   Turunen, Eeva (2010)
   Diplomityö
   Telakkatoiminta vetäytyy Helsingin Telakkarannan alueelta vuonna 2010, ja sen seurauksena osa rakennuksista puretaan ja uusia rakennetaan. Lisäksi ranta on määrä avata jalankulkijoille. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa ...
  • Ennen, nyt - entä tulevaisuus? Hämeenlinnan vanhan panimon tontin ja rakennusten uudelleenkäyttötutkielma 

   Viitanen, Piia (2010)
   Diplomityö
   Hämeenlinnassa Vanajaveden rannalla kansallisen kaupunkipuiston alueella sijaitsee vanha panimon tontti. Tontilla sijaitsee vanha punatiilinen olutpanimo, joka sittemmin on muutettu tehdastiloiksi ja sen jälkeen maakunta-arkiston ...
  • Espoon kaupungintalo 

   Häikiö, Juho (2009)
   Diplomityö
   Keväällä 2008 järjestettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu Espoon keskuksen kehittämisestä. Kilpailu oli luonteeltaan aluesuunnittelukilpailu, jossa visioitiin Espoon kehitystä sekä 15- että 30-vuoden aikavälillä. Ideakilpailussa ...
  • Factory 1008-2 : Kehityssuunnitelma Santalahden vanhan kattohuopatehtaan ympärille 

   Pulkkinen, Tanja (2009)
   Diplomityö
   Santalahti on asemakaavoituksen alla oleva, ajankohtainen ja keskustelua herättävä alue. Pispalan harjun pohjoisrinteellä Santalahti on osa arvokasta harjumuodostelmaa sekä Näsijärven rantamaisemaa, sivuten Pispalan asumisen ...
  • Finite Element Simulation of a Bolted Steel Joint in Fire Using ABAQUS Program 

   Rueda Romero, Elena (2010)
   Diplomityö
   The research on the performance of steel connections at elevated temperatures is of great importance for the understanding of structural collapses caused by fire; concerning fire safety in building design. The joints of ...
  • Helsinki Townhouse 

   Fingerroos, Johanna (2010)
   Diplomityö
   Keväällä 2010 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto järjesti Helsinki Townhouse -kilpailun. Kilpailun tarkoituksena oli löytää kaupunkipientalotyyppejä, jotka soveltuvat helsinkiläiseen kaupunkiympäristöön sekä kulttuurisesti ...
  • Helsinki Townhouse - Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan pientalotyypit 

   Tahvanainen, Ari (2010)
   Diplomityö
   Diplomityöni käsittelee tiiviisti rakennettuun kaupunkiympäristöön liittyvän ns. Townhouse-kaupunkipientalon ratkaisuvaihtoehtoja Helsingin kaupungin helmikuussa 2010 käynnistämän yleisen suunnittelukilpailun puitteissa. ...
  • Helsinki Townhouse - saavutettavuus kaupunkipientalossa 

   Saarelainen, Eeva (2010)
   Diplomityö
   This master thesis bases on Helsinki Townhouse- competition , which Helsinki City Planning Department organised during the spring 2010. Purpose of the open idea competition was to find a new townhouse-typology, suitable ...