• 2DOF PID -säädinten moduulikokoelma 

   Lampinen, Pyry (2018)
   Kandidaatintyö
   Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutustua 2DOF-rakenteella toteutettuihin PID-säätimiin eli säätimiin, jotka käsittelevät asetusarvoa ja mittausta eri tavalla tai muuten toteuttavat suunnitteluun kaksi vapausastetta. ...
  • 3D-skannaustekniikoiden vertailu 

   Karvonen, Pietari (2017)
   Kandidaatintyö
   3D-skannereiden määrä teollisuudessa on lisääntynyt viime vuosina. Skannereita käytetään hyväksi laadun valvonnassa, rekonstruoinnissa ja suunnittelun apuna. 3D-skannauksen avulla kappaleesta voidaan luoda nopeasti 3D-malli ...
  • 5G-teknologian liiketoiminnalliset vaikutukset esineiden internetille 

   Nieminen, Patrik (2018)
   Kandidaatintyö
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli tarkastella 5G-teknologian liiketoiminnallista vaikutusta esineiden internetille. Tarkoituksena oli tutkia, saadaanko 5G-teknologian esineiden internetille tarjoamat mahdollisuudet ...
  • 60 GHz:n taajuusalueen soveltuvuus VR- ja AR-lasien langattoman tiedonsiirron tarpeisiin 

   Marin, Jaakko (2018)
   Kandidaatintyö
   VR- ja AR-lasit ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan. Laitevalmistajat yrittävät kovasti luoda niille kysyntää, mutta todennäköisesti laitteiden korkean hintatason, heikon kuvanlaadun ja vaikeakäyttöisyyden johdosta ...
  • A Survey Of Optical Flow Techniques For Object Tracking 

   Husseini, Sahar (2017)
   Kandidaatintyö
   There are many object tracking algorithms using optical flow methods. Existing literature in flow estimation are abundant, however, there is not any method found to extract perfect flow data. So making an optimal choice ...
  • Advantages and Implementation of Entity-Component-Systems 

   Härkönen, Toni (2019)
   Kandidaatintyö
   Entity-Component-System (ECS) is a relatively new design pattern that has become a major actor in the field of modern Realtime Interactive Systems. Its objective is to decouple objects into separated data and logic. This ...
  • Aikakriittisen Ethernet-verkon toteuttaminen hyödyntäen Time-Sensitive Networking -tekniikkaa 

   Rantanen, Mikko (2019)
   Kandidaatintyö - Bachelor's thesis
   Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutkia Time-Sensitive Networking (TSN) -tekniikkaa sekä sitä edeltänyttä Audio Video Bridging (AVB) -tekniikkaa. TSN on joukko IEEE:n 802 Ethernet alastandardeja, jotka mahdollistavat ...
  • Ajoneuvojen tasauspyörästöt 

   Pokela, Samuli (2019)
   Kandidaatintyö
   Tämän työn tavoitteena oli selvittää ajoneuvojen tasauspyörästöjen toimintaa, käyttökohteita ja kehitystä. Työssä käytiin lyhyesti läpi tasauspyörästön kehityksen historiaa ja perusteellisemmin erilaisia tasauspyörästöjen ...
  • Aksiaalivuomoottorit ja niiden sovelluskohteet 

   Jalonen, Vili (2019)
   Kandidaatintyö - Bachelor's thesis
   Aksiaalivuomoottori on erään tyyppinen sähkömoottori, jonka rakenne poikkeaa perinteisestä radiaalivuomoottorista. Aksiaalivuomoottorit ovat useimmiten joko kestomagnetoituja tahtikoneita tai harjattomia DC-koneita. Kummankin ...
  • Algoritmiavusteinen rakennesuunnittelu 

   Paukkeri, Sara-Päivi (2019)
   Kandidaatintyö
   Tässä kandidaatin työssä selvitetään, miten ja millaisissa tilanteissa algoritmiavusteista suunnittelua voi ja kannattaa hyödyntää rakennesuunnittelussa. Työssä tarkastellaan myös algoritmiavusteisen suunnittelun hyötyjä ...
  • Alisynkroniset värähtelyt verkkoon kytketyissä tuulivoimaloissa 

   Leinonen, Joona (2017)
   Kandidaatintyö
   Lisääntynyt tuulivoiman kapasiteetin kasvu vaatii siirtoverkoilta enemmän. Siirtoverkon kapasiteettia nostetaan tyypillisesti sarjaan kytkettyjen kondensaattoreiden avulla. Sarjakondensaattoreiden on kuitenkin havaittu ...
  • Allianssimallin vahvuudet ja heikkoudet julkisissa rakennushankkeissa 

   Oikari, Ari (2019)
   Kandidaatintyö - Bachelor's thesis
  • Aluenopeusrajoituksen alentamisen vaikutus ajonopeuksiin Tampereen Koivistonkylän asuinalueella 

   Halminen, Aapo (2018)
   Kandidaatintyö
   40 km/h aluenopeusrajoitusten alentaminen 30 km/h nopeusrajoituksiksi on ollut yleinen trendi niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Muiden muassa Tampereen kaupunki on päättänyt alentaa aluenopeusrajoituksen kaikilla ...
  • Alustajohtajuuden strategia ja ekosysteemiajattelu 

   Mälkönen, Miika (2018)
   Kandidaatintyö
   The purpose of this Bachelor’s thesis was to investigate what kind of success factors have been identified in prior research concerning the competition of technology platforms and what strategic choices companies have to ...
  • An approach to redesign of stainless steel handle for 3D metal printing 

   Kinnari, Samuli (2018)
   Kandidaatintyö
   The goal of this thesis, was to approach the redesign of a stainless-steel handle and to explore its most potential redesign targets, for manufacturing with the method of selective laser melting. Additionally, it was to ...
  • Analogisen äänisyntetisaattorin analyysi ja toteutus 

   Panula, Vänni (2018)
   Kandidaatintyö
   Työssä tarkastellaan yksinkertaisten analogisten syntetisaattoreiden, erityisesti niin kutsutun Alien Screamer -syntetisaattorin toimintaa. Työ sisältää sekä teoreettisen että kokeellisen tarkastelun. Yksinkertaisen ...
  • Angularin ja Vue.js:n vertailu yhden sivun sovelluksen toteutuksessa 

   Raitaniemi, Sandra (2019)
   Kandidaatintyö - Bachelor's thesis
   Tässä kandidaatintyössä selvitetään kahden yhden sivun sovelluksen kehitykseen tarkoitetun sovelluskehyksen, Angularin ja Vue.js:n välillä, kumpi sovelluskehys on kehittäjäystävällisempi. Vertailu suoritetaan sovelluskehyksillä ...
  • Anki Cozmo -ohjelmointi 

   Pietilä, Kirsi (2019)
   Kandidaatintyö - Bachelor's thesis
   Cozmo on Ankin kehittämä sosiaalinen robotti, joka on suunniteltu lapsille leikkikaveriksi, mutta myös opetuskäyttöön ohjelmointimahdollisuuksiensa takia. Tässä työssä kerrotaan Cozmosta yleisesti, mutta pääpaino on Cozmoon ...
  • AR dronen kaappaus ja turvallisuus 

   Perä, Ossi (2018)
   Kandidaatintyö
   Tietoturva on ollut enenevässä määrin esillä moderneissa ohjelmistoprojekteissa. Etenkin automaation aloilla on enemmän herätty miettimään, mitä uhkia ja mahdollisuuksia etenevä teknologia tuo mukanaan ja miten niitä ...
  • Arkkitehtoninen lähestyminen visuaaliseen stressiin 

   Jyrki, Paldán (2019)
   Kandidaatintyö - Bachelor's thesis