"bakteerinanoselluloosa" - Selaus asiasanan mukaan Kandidaatintutkielmat

  • Bakteerinanoselluloosan tuottaminen biosensorisovelluksiin 

   Sohkanen, Sara (2021)
   Kandidaatintyö
   Bakteerinanoselluloosalla tarkoitetaan nimensä mukaisesti nanomittakaavan selluloosaa, joka on tuotettu hyödyntäen sitä luonnostaan huomattavia määriä tuottavien bakteerien aineenvaihduntaa. Bakteerinanoselluloosasta tekevät ...