"CAD" - Selaus asiasanan mukaan Kandidaatintutkielmat

  • Konfigurointi ja 3D-CAD-mallinnus Excelin ja SolidWorksin avulla 

   Jaatinen, Valtteri (2022)
   Kandidaatintyö
   Kustomoitujen tuotteiden kysyntä kasvaa jatkuvasti globaaleilla markkinoilla. Teollisuusyrityksissä hyödynnetään tuotteiden suunnittelussa parametrista 3D-mallinnusta ja konfigurointia. Parametrisessa mallinnuksessa ...
  • Mallipohjainen tuotemäärittely ja sen mahdollisuudet valmistavassa teollisuudessa 

   Hakala, Miika (2023)
   Kandidaatintyö
   Mallipohjainen tuotemäärittely (engl. Model Based Definition, MBD) on tuotemäärittelymuoto, jossa kappaleen valmistustiedot (engl. Product Manufacturing Information, PMI) voidaan liittää suoraan 3D-malliin. Menetelmällä ...
  • PMI tekniikan alalla : Teknisten tuotemäärittelytietojen liittäminen 3D-malliin 

   Kupari, Niklas (2020)
   Kandidaatintyö
   PMI (Product and Manufacturing Information) -termillä tarkoitetaan teknisten tuotemäärittelytietojen liittämistä suoraan 3D-malliin. PMI on keskeinen osa malliperusteista tuotemäärittelyä eli MBD:tä (Model Based Definition), ...
  • Tekniset tuotemäärittelytiedot ja niiden liittäminen 3D-malliin 

   Vähäkangas, Markus (2022)
   Kandidaatintyö
   Käsite Product and Manufacturing Information eli PMI tarkoittaa kappaleen teknisiä tuotemäärittelytietoja ja näiden liittämistä 3D-malliin. PMI on keskeinen osa mallipohjaista tuotemäärittelyä eli MBD:tä, jonka tavoitteena ...
  • Teknisten tuotemäärittelytietojen liittäminen suoraan 3D-malliin 

   Ahlblad, Atte (2022)
   Kandidaatintyö
   Teknisten tuotemäärittelytietojen (engl. Product Manufacturing Information, PMI) avulla pyritään uudistamaan koneensuunnittelussa vakiintunutta käytäntöä dokumentoida kappaleen muotoilu-, valmistus-, laatu- sekä muu data ...
  • Tekoälyn käyttö CAD-mallinnuksessa 

   Eura, Reeta-Mari (2023)
   Kandidaatintyö
   Tässä työssä tutkitaan tekoälyn (engl. Artificial Intelligence, AI) nykyisiä ja mahdollisia käyttötapoja CAD-mallinnuksessa. Tekoälyn käyttö CADissa yleistyy kasvavaa tahtia, sillä sen avulla voidaan parantaa suunnittelun ...