"äidinkieli" - Selaus asiasanan mukaan Kandidaatintutkielmat

  • Lasten moni- ja kaksikielisyyden tukeminen suomalaisessa varhaiskasvatuksessa 

   King, Eveliina; Lammi, Senja (2023)
   Kandidaatintyö
   Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on selvittää ajankohtaista tutkimuskirjallisuutta tarkastelemalla, miten lapsen kasvua ja kehitystä moni- tai kaksikieliseksi tuetaan varhaiskasvatuksen arjessa ja käytännön ...
  • Maahanmuuttajalasten kielen kehityksen tukeminen esiopetuksessa 

   Kallio, Iida (2020)
   Kandidaatintyö
   Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on selvittää, miten maahanmuuttajalasten kielen kehitystä voidaan tukea esiopetuksessa. Maahanmuuttajalasten kielen kehityksen tukemisesta löytyy varhaiskasvatuksen osalta ...
  • Rektion ja kongruenssin ongelmat S2-puhujalla 

   Järvi, Sinikka (2021)
   Kandidaatintyö
   Kandidaatintutkielma käsittelee virheitä ja niiden syitä suomea toisena kielenä puhuvan Youtubeen videoita tekevän Dave Cadin puheessa. Aihe ei sinänsä ole uusi, mutta myös suomea toisena kielenä puhuvia – äidinkielenään ...
  • S2-lasten tukeminen varhaiskasvatuksessa 

   Pihlava, Heli; Rintanen, Henna (2023)
   Kandidaatintyö
   Tässä tutkielmassa tutkitaan suomea toisena kielenään puhuvien (S2) lasten tukemista varhaiskasvatuksen arjessa. Vieraskielisten määrä on noussut Suomessa merkittävästi viime vuosikymmenten aikana, joten myös varhaiskasvatuksessa ...
  • Virheanalyysi persiankielisten suomenoppijoiden teksteistä 

   Laitinen, Minni (2022)
   Kandidaatintyö
   Kandidaatintutkielma käsittelee persiankielisten suomenoppijoiden teksteissä esiintyviä virheitä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia virheitä persiankieliset suomenoppijat tekevät, mitkä tekijät voivat selittää ...
  • "Virkerakenne on hieman epäselkeä": Kielentäminen lukiolaisten kielenhuoltotaitojen kehittämisen keinona 

   Sadeaho, Ida (2023)
   Kandidaatintyö
   Tämä tutkielma käsittelee kielentämisen eli sanallistamisen käyttöä opetusmenetelmänä. Kielentäminen tarkoittaa oman ajattelun, oppimisprosessien ja päättelystrategioiden näkyväksi tekemistä ja pukemista sanalliseen muotoon. ...