- Selaus julkaisuajan mukaan Kandidaatintutkielmat

  • Hitsatun I-palkin massan minimointi poikkileikkausluokassa 4 

   Huusko, Jaakko (2017)
   Kandidaatintyö
   Tämän työn tarkoituksena on tutkia hitsatun I-palkin massan minimointia poikkileikkausluokassa 4. Palkki ja pienahitsi mitoitetaan Eurokoodien mukaisten mitoitusohjeiden mukaan. Pienahitsin vaikutusta palkin massaan ei ...
  • Kylmäruiskutustekniikoiden hyödyntäminen ainetta lisäävässä valmistuksessa 

   Mäkelä, Aki (2017)
   Kandidaatintyö
   Kylmäruiskutus on suhteellisen uusi pinnoitteiden valmistusmenetelmä, jota on viime vuosina alettu hyödyntämään ainetta lisäävässä valmistuksessa. Perinteisistä ainetta lisäävistä valmistusmenetelmistä poiketen kylmäruiskutus ...
  • 3D-skannaustekniikoiden vertailu 

   Karvonen, Pietari (2017)
   Kandidaatintyö
   3D-skannereiden määrä teollisuudessa on lisääntynyt viime vuosina. Skannereita käytetään hyväksi laadun valvonnassa, rekonstruoinnissa ja suunnittelun apuna. 3D-skannauksen avulla kappaleesta voidaan luoda nopeasti 3D-malli ...
  • Suunta-antennin vaikutus LTE-verkossa haja-asutusalueella 

   Järveläinen, Joonas (2017)
   Kandidaatintyö
   Työssä selvitetään vaikutus LTE-yhteyden suorituskykyyn haja-asutusalueella, kun korvataan päätelaitteen dipoliantennit suunta-antenneilla. Työ koostuu teoriasta ja kokeellisesta osuudesta. Teoriassa käsitellään LTE:n ja ...
  • Monte Carlo -menetelmien hyödyntäminen aineiston tutkimisessa 

   Enäsuo, Lasse (2017)
   Kandidaatintyö
   Tässä työssä tutkitaan Monte Carlo -menetelmien ominaisuuksia ja hyödyntämismahdollisuuksia. Hyvin usein aineistojen tutkiminen vaatii, että aineisto noudattaa jotain todennäköisyysjakaumaa. Monte Carlo -menetelmiä ...
  • Promises and Challenges of Perovskite Solar Cells in Portable Applications 

   Immonen, Juuli (2017)
   Kandidaatintyö
   In the process of reducing fossil fuel consumption and continuous development of clean energy, photovoltaic technologies will play an increasing role. Current mainstream solar cell technology, crystalline silicon solar ...
  • Tapaustutkimus data-analytiikan esiin tuomista piirteistä oppimisen arvioinnissa 

   Roima, Aleksi (2017)
   Kandidaatintyö
   Tässä kandidaatintyössä tutkitaan data-analytiikan esiin tuomia piirteitä oppilaan itsearviointeihin liittyen digitaalisesta arviointiohjelmistosta kerätyssä aineistossa. Tutkimus on rajattu aineiston osalta koskemaan ...
  • Ohjekirja SolidWorks-ohjelmiston Flow Simulation -lisäosan soveltamiseen 

   Tervo, Tuomas (2017)
   Kandidaatintyö
   Työssä esiteltävä ohjekirja auttaa käyttäjää suunnittelemaan lämmönsiirtimen SolidWorks-ohjelman lisäosan avulla. Ohjekirjassa mallinnetaan tutkittava tapaus ja asetetaan lämmönsiirtimen virtaukselle reunaehdot. Ohjekirjan ...
  • Projektinjohtokonsultointiliiketoiminnan johtaminen tiedolla 

   Viertola, Jaakko (2017)
   Kandidaatintyö
   Tietämysperusteisen johtamisen neljä aluetta ovat organisatorinen oppiminen (engl. organizational learning), oppiva organisaatio (engl. learning organization), organisatorinen tietämys (engl. organizational knowledge) ja ...
  • Thermoactuated twist in liquid crystal elastomer for temperature sensing 

   Patrakka, Jani (2017)
   Kandidaatintyö
   This thesis explores the possibility of utilising liquid crystal elastomers (LCE) for thermal sensing applications. To measure its thermal properties, a thin film of LCE was photopolymerised in splayed nematic alignment ...
  • Juomavedentuotanto merivedestä käänteisosmoosilla Länsi-Afrikassa nyt ja tulevaisuudessa 

   Oikarainen, Miika (2017)
   Kandidaatintyö
   Länsi-Afrikan mannervaltioissa 28 % väestöstä elää puhtaan juomaveden puutteessa. Saastunut tai liian vähäinen juomavesi aiheuttaa merkittäviä sairauksia, sekä helpottaa tautien leviämistä. Väestönkasvun, elintason nousun, ...
  • Kuivien lujitteiden käyttö ATL-tekniikassa 

   Riekki, Anne Maria (2017)
   Kandidaatintyö
   Komposiitteja on perinteisesti valmistettu käsityönä, mutta jo vuosikymmeniä on komposiittituotteiden valmistuksessa hyödynnetty myös automatisoituja valmistusmenetelmiä. Materiaalivaihtoehtoja on lukuisia, esimerkiksi ...
  • Teräsbetonilaatan mitoituksen kehittyminen 

   Jokela, Aleksi (2017)
   Kandidaatintyö
   Teräsbetonirakenteita käytetään kaikenlaisessa rakentamisessa. Suomessa teräsbetonirakentaminen yleistyi 1900-luvun alussa. Teräsbetonirakentamiseen tehtiin ensimmäiset määräykset vuonna 1928, jonka jälkeen betonin ja ...
  • Programmable Inter-Device Block Transfer Hardware for Customized Heterogeneous Computing Platforms 

   Tervo, Aleksi (2017)
   Kandidaatintyö
   As requirements for performance and power efficiency grow more strict for high-performance computing and mobile devices, solutions are sought in customized processor architectures and heterogeneous computing platforms. ...
  • Optisen hiukkasmittarin mallinnus ja kalibrointi 

   Nykänen, Juuso (2017)
   Kandidaatintyö
   Tässä opinnäytetyössä kehitettiin optisen hiukkasmittarin mallintamiseen soveltuva Matlab-koodi sekä kalibroitiin Tampereen teknillisen yliopiston aerosolifysiikan laboratoriossa kehitetty optinen hiukkasmittari. Kalibrointia ...
  • Teollisuuden aiheuttama mikromuovijäte meressä ja sen hajoaminen 

   Kandelin, Niklas Oskari (2017)
   Kandidaatintyö
   Mereen päätyvä muovijäte on laajasti tunnistettu ongelma. Mikromuovit ovat vähemmän näkyvä osa tätä ongelmaa. Tässä kandidaatintyössä tutustutaan yleisimpiin muovijätettä muodostaviin polymeerityyppeihin, niiden ...
  • Quanser QUBE-Servo 2 -järjestelmän tilasäätö 

   Forsman, Valtteri (2017)
   Kandidaatintyö
   Tässä työssä suunnitellaan moottorin varren asennon säädin. Säätimen toiminta perustuu tilasäätöön, jossa takaisinkytketty säädin on toteutettu tilatakaisinkytkennällä ja redusoidulla tilahavaitsijalla. Tilatakaisinkytkennässä ...
  • Alisynkroniset värähtelyt verkkoon kytketyissä tuulivoimaloissa 

   Leinonen, Joona (2017)
   Kandidaatintyö
   Lisääntynyt tuulivoiman kapasiteetin kasvu vaatii siirtoverkoilta enemmän. Siirtoverkon kapasiteettia nostetaan tyypillisesti sarjaan kytkettyjen kondensaattoreiden avulla. Sarjakondensaattoreiden on kuitenkin havaittu ...
  • A Survey Of Optical Flow Techniques For Object Tracking 

   Husseini, Sahar (2017)
   Kandidaatintyö
   There are many object tracking algorithms using optical flow methods. Existing literature in flow estimation are abundant, however, there is not any method found to extract perfect flow data. So making an optimal choice ...
  • Responsiiviset web-käyttöliittymäkirjastot 

   Kallonen, Antti (2017)
   Kandidaatintyö
   Responsiivinen web-käyttöliittymä on käyttäjän päätelaitteen ominaisuuksiin mukautuva käyttöliittymä. Laitekannan muuttuminen pelkistä työpöytäpäätteistä monipuolisemmaksi älypuhelimien yleistyessä suosii tällaisen kirjaston ...