- Selaus julkaisuajan mukaan Kandidaatintutkielmat

  • Teräsbetonilaatan mitoituksen kehittyminen 

   Jokela, Aleksi (2017)
   Kandidaatintyö
   Teräsbetonirakenteita käytetään kaikenlaisessa rakentamisessa. Suomessa teräsbetonirakentaminen yleistyi 1900-luvun alussa. Teräsbetonirakentamiseen tehtiin ensimmäiset määräykset vuonna 1928, jonka jälkeen betonin ja ...
  • Promises and Challenges of Perovskite Solar Cells in Portable Applications 

   Immonen, Juuli (2017)
   Kandidaatintyö
   In the process of reducing fossil fuel consumption and continuous development of clean energy, photovoltaic technologies will play an increasing role. Current mainstream solar cell technology, crystalline silicon solar ...
  • Tapaustutkimus data-analytiikan esiin tuomista piirteistä oppimisen arvioinnissa 

   Roima, Aleksi (2017)
   Kandidaatintyö
   Tässä kandidaatintyössä tutkitaan data-analytiikan esiin tuomia piirteitä oppilaan itsearviointeihin liittyen digitaalisesta arviointiohjelmistosta kerätyssä aineistossa. Tutkimus on rajattu aineiston osalta koskemaan ...
  • Lähdekoodin automaattisen korjauksen menetelmät 

   Pulkkinen, Taneli (2017)
   Kandidaatintyö
   Tässä työssä tutustutaan erilaisiin automaattiseen ohjelmakoodiin virheiden korjauksen työkaluihin, sekä yleistetään niiden taustalla olevia toimintamenetelmiä. Tavoitteena on selvittää, millaisia menetelmiä automaattisessa ...
  • Thermoactuated twist in liquid crystal elastomer for temperature sensing 

   Patrakka, Jani (2017)
   Kandidaatintyö
   This thesis explores the possibility of utilising liquid crystal elastomers (LCE) for thermal sensing applications. To measure its thermal properties, a thin film of LCE was photopolymerised in splayed nematic alignment ...
  • Monte Carlo -menetelmien hyödyntäminen aineiston tutkimisessa 

   Enäsuo, Lasse (2017)
   Kandidaatintyö
   Tässä työssä tutkitaan Monte Carlo -menetelmien ominaisuuksia ja hyödyntämismahdollisuuksia. Hyvin usein aineistojen tutkiminen vaatii, että aineisto noudattaa jotain todennäköisyysjakaumaa. Monte Carlo -menetelmiä ...
  • Juomavedentuotanto merivedestä käänteisosmoosilla Länsi-Afrikassa nyt ja tulevaisuudessa 

   Oikarainen, Miika (2017)
   Kandidaatintyö
   Länsi-Afrikan mannervaltioissa 28 % väestöstä elää puhtaan juomaveden puutteessa. Saastunut tai liian vähäinen juomavesi aiheuttaa merkittäviä sairauksia, sekä helpottaa tautien leviämistä. Väestönkasvun, elintason nousun, ...
  • Optisen hiukkasmittarin mallinnus ja kalibrointi 

   Nykänen, Juuso (2017)
   Kandidaatintyö
   Tässä opinnäytetyössä kehitettiin optisen hiukkasmittarin mallintamiseen soveltuva Matlab-koodi sekä kalibroitiin Tampereen teknillisen yliopiston aerosolifysiikan laboratoriossa kehitetty optinen hiukkasmittari. Kalibrointia ...
  • Turbulenssimallit aerodynaamisten sovellusten numeerisessa laskennassa 

   Mäntynen, Leo (2017)
   Kandidaatintyö
   Aerodynamiikassa ollaan kiinnostuneita ilmavirtauksessa olevaan kappaleeseen kohdistuvista voimista, sillä useiden teknisten laitteiden toiminta perustuu näiden voimien hallintaan. Esimerkiksi tuuliturbiinien energiantuotanto, ...
  • Kysyntäjoustopalveluiden hyödyt pientaloissa 

   Ranta, Ilmari (2017)
   Kandidaatintyö
   Sähkötuotannon siirtyessä fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia energianlähteitä, lisääntyy tuotannon vaihtelu. Koska sähköverkossa tuotannon ja kulutuksen on aina oltava tasapainossa, on joustavan kysynnän lisääminen ...
  • Suoramallinnus CAD-järjestelmissä 

   Lammi, Kristo (2017)
   Kandidaatintyö
   Työssä perehdytään CAD-järjestelmien kehittymiseen 2D suunnittelusta nykypäivän erilaisiin 3D suunnittelutekniikoihin. CAD-järjestelmien yleisimmin käytetty tekniikka, parametrinen mallintaminen, esitellään toiminnaltaan ...
  • Responsiiviset web-käyttöliittymäkirjastot 

   Kallonen, Antti (2017)
   Kandidaatintyö
   Responsiivinen web-käyttöliittymä on käyttäjän päätelaitteen ominaisuuksiin mukautuva käyttöliittymä. Laitekannan muuttuminen pelkistä työpöytäpäätteistä monipuolisemmaksi älypuhelimien yleistyessä suosii tällaisen kirjaston ...
  • Teollisuuden aiheuttama mikromuovijäte meressä ja sen hajoaminen 

   Kandelin, Niklas Oskari (2017)
   Kandidaatintyö
   Mereen päätyvä muovijäte on laajasti tunnistettu ongelma. Mikromuovit ovat vähemmän näkyvä osa tätä ongelmaa. Tässä kandidaatintyössä tutustutaan yleisimpiin muovijätettä muodostaviin polymeerityyppeihin, niiden ...
  • Quanser QUBE-Servo 2 -järjestelmän tilasäätö 

   Forsman, Valtteri (2017)
   Kandidaatintyö
   Tässä työssä suunnitellaan moottorin varren asennon säädin. Säätimen toiminta perustuu tilasäätöön, jossa takaisinkytketty säädin on toteutettu tilatakaisinkytkennällä ja redusoidulla tilahavaitsijalla. Tilatakaisinkytkennässä ...
  • Alisynkroniset värähtelyt verkkoon kytketyissä tuulivoimaloissa 

   Leinonen, Joona (2017)
   Kandidaatintyö
   Lisääntynyt tuulivoiman kapasiteetin kasvu vaatii siirtoverkoilta enemmän. Siirtoverkon kapasiteettia nostetaan tyypillisesti sarjaan kytkettyjen kondensaattoreiden avulla. Sarjakondensaattoreiden on kuitenkin havaittu ...
  • Drone-elektroniikka 

   Nikula, Jonas (2017)
   Kandidaatintyö
   Dronet, tai UAV:t (unmanned aerial vehicle), suomeksi miehittämättömät ilma-alukset, ovat kehittyvä ja kasvava tekniikan alue. Niissä käytettävän teknologian --- varsinkin tekoälyn --- kehittyessä myös niiden mahdolliset ...
  • Biosidit kestomuoveissa 

   Tossavainen, Anniina (2017)
   Kandidaatintyö
   Biosidejä käytetään muoveissa ehkäisemään mikrobikasvua, sekä siitä seuraavaa mahdollista materiaalin värjäytymistä, pistekorroosiota ja hajuhaittoja. Kestomuoveissa käytettävät lisä- ja täyteaineet altistavat ne erityisen ...
  • Sähköauton akunhallintajärjestelmä 

   Nuuttila, Markus (2017)
   Kandidaatintyö
   Akunhallintajärjestelmän tehtävänä on maksimoida akulla toimivan sähkölaitteen turvallisuus ja hidastaa laitteen akun kulumista. Tämä toteutetaan estämällä akun toimintatilan joutuminen pois turvalliselta toiminta-alueeltaan. ...
  • A Survey Of Optical Flow Techniques For Object Tracking 

   Husseini, Sahar (2017)
   Kandidaatintyö
   There are many object tracking algorithms using optical flow methods. Existing literature in flow estimation are abundant, however, there is not any method found to extract perfect flow data. So making an optimal choice ...
  • Kuivien lujitteiden käyttö ATL-tekniikassa 

   Riekki, Anne Maria (2017)
   Kandidaatintyö
   Komposiitteja on perinteisesti valmistettu käsityönä, mutta jo vuosikymmeniä on komposiittituotteiden valmistuksessa hyödynnetty myös automatisoituja valmistusmenetelmiä. Materiaalivaihtoehtoja on lukuisia, esimerkiksi ...