Viitteet 1-20 / 1022

  • Seinäjoen Huhtala: Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssi 1 2019 

   Rajaniemi, Juho; Chudoba, Minna; Luotinen, Else; Rakennetun ympäristön tiedekunta - Faculty of Built Environment; Tampere University (Tampereen yliopisto. Arkkitehtuuri, 2019)
  • MES® - ohjelman koetut hyödyt vanhempien kertomana 

   Eronen, Tuija; Ylinen, Tyyne (Tampereen yliopisto, 2019)
   report
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää MES®- ohjelman vaikuttavuutta ko-kemuksellisen arvioinnin kautta. Tutkimus edustaa formatiivista evaluaatiotutki-musta, jossa käytetään pääasiassa laadullisia ja kuvailevia ...
  • Kenen yliopisto? Tampereen yliopiston henkilöstön näkemyksiä yliopistojen johtamisjärjestelmistä ja itsehallinnosta 

   Kuusela, Hanna; Harju, Auli; Kaleva, Veera; Poutanen, Mikko; Raipola, Juha; Tervasmäki, Tuomas; Tomperi, Tuukka (Tampereen yliopisto: COMET – Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus, 2019)
   book
   Raportti esittelee Tampereen yliopiston työntekijöiden näkemyksiä itsehallinnosta, yliopiston hallituksen ihanteellisesta kokoonpanosta sekä johdon valintatavoista. Raportti perustuu kahden eri tutkimushankkeen yhteistyönä ...
  • Vauhtia pysähtymisestä 

   Hilden, Sanna; Tikkamäki, Kati; Pekkola, Sanna; Saunila, Minna; Ukko, Juhani (Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden laitos, 2014)
   book
   Kirjan juuret ovat REFINNOssa, joka on Tekesin rahoittama neljän yliopiston ja seitsemän hyödyntäjäorganisaation yhteinen tutkimushanke. Tutkimuksessa ja nyt tässä kirjassa pohditaan, olisiko jopa taloudellisesti fiksua ...
  • Building 3D WebGL Applications 

   Anttonen, Matti; Salminen, Arto
   Tampere University of Technology. Department of Software Systems. Report : 16 (Tampereen teknillinen yliopisto, 2011)
   report
   This document is a technical report of the first experimentation and evaluation phase of Lively Goes 3D project. The report is built on our experiments on WebGL and HTML5 technologies during years 2010 and 2011. The aim ...
  • International Workshop on MicroFactories (IWMF 2012): 17th-20th June 2012 Tampere Hall Tampere, Finland 

   Tuokko, Reijo; Lanz, Minna; Luostarinen, Pasi (Tampere University of Technology. Department of Production Engineering, 2012)
   book
   This Workshop provides a forum for researchers and practitioners in industry working on the diverse issues of micro and desktop factories, as well as technologies and processes applicable for micro and desktop factories. ...
  • Hiedanrannan kehittämisvisio: Tiivis ja intensiivisesti vihreä Tampere City West 

   Lehtovuori, Panu; Edelman, Harry; Rintala, Jukka; Jokinen, Ari; Rantanen, Annuska; Särkilahti, Maarit; Joensuu, Tuomo
   Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Julkaisu : 10 (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2016)
   book
  • Mänttä-Vilppula - Vuosirenkaiden juhlaa 

   Sivula, Hanna (Tampereen teknillinen yliopisto; EDGE; Pirkanmaan liitto; DEMO Ikärakenneneuvosto; Mänttä-Vilppula taidekaupunki; Tammerprint Oy, 2012)
   book
   ”Vuosirenkaiden juhlaa” kannustaa yhteisölliseen elämään Mänttä-Vilppulassa. Suunnitelma tukee eri-ikäisten ja eri elämänvaiheessa olevien itsenäistä asumista kotona. Vuorovaikutusta lisäävät tilat ja toiminnat kokoavat ...
  • Trust-related network collaboration - difficulties, potential and paradoxes 

   Aramo-Immonen, Heli; Mäenpää, Sari; Breite, Rainer; Jussila, Jari J.
   Tampere University of Technology. Department of Business Information Management and Logistics, Tampere University of Technology. Pori Unit (Tampere University of Technology, 2010)
   book
   Tämä tutkimus on esiselvitys suomalaisen meriteollisuuden verkostotoiminnan tilasta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä aihealueita meriklusterin verkoston toiminnassa kannattaisi jatkotutkia. Tutkimuksen aikana ...
  • Liikkuminen – liikennettä ja liikuntaa: Liikkumisaktiivisuus henkilöliikennetutkimusaineistojen näkökulmasta 

   Kylmälä, Mervi (Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne., 2016)
   book
   Ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtäävät velvoitteet kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ovat kiristyneet. Samaan aikaan huoli väestön terveydentilasta (ylipaino, vähäinen liikunta) ja liikunnan kallistumisesta kasvaa. Kävelyn ...
  • Hankeneuvonantajan tehtävät asuinyhteisön vuorovaikutteisessa rakennuttamisprosessissa 

   Kerovuori, Johanna
   Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti (Tampereen teknillinen yliopisto, 2012)
   report
   Onko nykyinen käytössä oleva rakennuttamistapa hyväksi asukkaalle, rakennuttajalle tai rakennetun ympäristön kehitykselle? Rakennettavat asuintalot ja asunnot muistuttavat toinen toisiaan, vaikka niiden käyttäjien elämäntavat ...
  • Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen: Tilallisten ratkaisujen tehokkuudesta ja toimivuudesta 

   Kaasalainen, Tapio; Lehtinen, Taru; Moisio, Malin; Hedman, Markku
   Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio. Asuntosuunnittelu. Julkaisu (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laboratorio, 2018)
   book
  • Viitatuimmat julkaisut vuosilta 1988-1992 

   Valta, A.
   Tampereen teknillinen korkeakoulu, Kirjasto, Tiedote (Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1994)
   book
   Tutkimuskohteena ovat korkeakoulun henkilökunnan julkaisut viiden vuoden ajalta. Science Citation Index tietokannan CD-version avulla samalta ajalta tutkittiin julkaisujen käyttöä lähdeviittausanalyysin avulla. Tuloksissa ...
  • Pervasive networks and connectivity, Seminar series on special topics in networking 

   Silverajan, B.; Tietoliikennetekniikan laitos - Department of Communications Engineering; Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta - Faculty of Computing and Electrical Engineering; Tampere University of Technology
   Tampere University of Technology, Department of Communications Engineering. Research Report : 2008:2 (Tampere University of Technology, 2008)
   report
   The papers comprising this volume were undertaken by students in the course TLT 2656: Special Topics in Networking. This annual course deals with topical, pertinent issues addressing current advances in networking. In ...
  • Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2017 Workshop (DCASE2017) 

   Virtanen, Tuomas; Mesaros, Annamaria; Heittola, Toni; Diment, Aleksandr; Vincent, Emmanuel; Benetos, Emmanouil; Elizalde, Benjamin Martinez; Signaalinkäsittely - Signal Processing; Teknis-taloudellinen tiedekunta - Faculty of Business and Technology Management; Tampere University of Technology (Tampere University of Technology. Laboratory of Signal Processing, 2017)
   book
  • Proceedings of the Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events 2016 Workshop (DCASE2016) 

   Virtanen, Tuomas; Mesaros, Annamaria; Heittola, Toni; Plumbley, Mark D.; Foster, Peter; Benetos, Emmanouil; Lagrange, Mathieu; Signaalinkäsittelyn laitos - Department of Signal Processing; Teknis-taloudellinen tiedekunta - Faculty of Business and Technology Management; Tampere University of Technology (Tampere University of Technology. Department of Signal Processing, 2016)
   book
  • Askeleita kohti yhteisöasumista : Selvitys yhteisöasumisen muodoista ja toteuttamisesta : MONIKKO-hanke : Moninaisten yhteisöllisten asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämispilotit 

   Helamaa, Anna; Pylvänen, Riikka
   Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos. Asuntosuunnittelu. Julkaisu : 6 (Tampereen teknillinen yliopisto. Arkkitehtuurin laitos, 2012)
   book
   Kädessäsi on MONIKKO-hankkeen tutkimusselvitys. “MONIKKO – Moninaisten yhteisöllisten asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämispilotit” on työ- ja elinkeinoministeriön vuosina 2010 – 2011 tukeman ikärakennemuutosalueiden ...
  • Joukkoistamisen uusi aalto: Teollisten yritysten joukkoistaminen 

   Kärkkäinen, Hannu; Jussila, Jari; Erkinheimo, Pia; Hallikas, Jukka; Isokangas, Antti; Jalonen, Helge (Tampereen Teknillinen Yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos, 2014)
   book
   Tämän raportin tarkoitus on tuoda yrityslähtöisesti esille tutkimuksessa esiin tullutta tietoa ja näkemyksiä tähän asti vähän ymmärretystä ja tutkitusta joukkoistamisen sovellusalueesta ja sen uusista mahdollisuuksista, ...
  • Raksa Erko - rakennusalan erikoiskoulutuksen kehittäminen: Hankkeen loppuraportti 

   Keinänen, Marko (Tampere University of Technology, 2017)
   report
   Rakennusala on erittäin merkittävä työllistäjä Suomessa. Alalla on suuri määrä, yli 20 000 korkeakoulutettua asiantuntijaa, joiden on vastattava jatkuvasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Uutta osaamista tarvitaan mm. vaativien ...
  • Re-city. Future city - combining disciplines 

   Rajaniemi, Juho; Arkkitehtuurin laitos - School of Architecture; Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta - Faculty of Computing and Electrical Engineering; Tampere University of Technology
   DATUTOP : 34 (Tampere University of Technology, School of Architecture, 2016)
   book