• Väkivalta lööppijulkisuudessa 

      Syrjälä, Hanna
      Tiedotusopin laitos, Julkaisuja, Sarja A : 101 (Tampereen yliopisto, Journalismin tutkimusyksikkö, 2007)
      report