Artikkelit

 

Uusimmat viitteet

 • Julkisen talouden tasapainoisuuden sääntely ja valvonta 

  Wacker, Jani; Ruohonen, Janne; Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Veikkola, Elisa (Tampere University Press, 2023)
  bookPart
  Julkisen talouden tasapainoisuus tarkoittaa yleensä tilannetta, jossa julkisen talouden menot ja tulot ovat tasapainossa tai ainakin riittävän lähellä tasapainoa. Epätasapainoisuus näyttäytyy julkisessa taloudessa liiallisena ...
 • Kuntakonsernin kokonaisedun edistäminen kuntayhtiöissä konserniohjeen avulla 

  Ruohonen, Janne; Ruohonen, Janne; Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Veikkola, Elisa (Tampere University Press, 2023)
  bookPart
  Kuntaomisteisten osakeyhtiöiden määrä on 2000-luvulla kasvanut selvästi, mikä edellyttää myös omistajaohjaukseen panostamista. Kunnilla on osakeyhtiölainsäädännön puitteissa tarvittaessa mahdollisuus ohjata omistamiensa ...
 • Hallituksen valvontavoima suomalaisissa pörssiyhtiöissä: Empiirinen tutkimus valtio-omisteisten ja yksityisesti omistettujen yhtiöiden eroista 

  Kankaanpää, Jari; Ruohonen, Janne; Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Veikkola, Elisa (Tampere University Press, 2023)
  bookPart
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten hyvän hallintotavan mukaista valvontavoimaa. Tavoitteena on hahmottaa tyypillisimpiä hallituksen valvontavoiman osatekijöitä ja niiden esiintymistä ...
 • Hallinnon tarkastus asunto-osakeyhtiössä – laadullinen tutkimus 

  Kihn, Lili-Anne; Ihantola, Eeva-Mari; Rönkkö, Jaakko; Filatov, Mari; Ruohonen, Janne; Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Veikkola, Elisa (Tampere University Press, 2023)
  bookPart
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä tietoa asunto-osakeyhtiöiden hallinnon tarkastuksesta tilintarkastajien näkökulmasta. Tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Miten tilintarkastajat ...
 • Tilintarkastus tarvitsee tarkoituksenmukaiset tilintarkastusstandardit 

  Laine, Riitta; Raitio, Jarkko; Ruohonen, Janne; Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Veikkola, Elisa (Tampere University Press, 2023)
  bookPart
  Artikkelin tarkoituksena on kuvata, miksi kansainväliset tilintarkastusstandardit (ISA-standardit) ovat tärkeitä tilintarkastuksen laadulle ja yhtenäisyydelle, ja miksi ne ovat haastavia soveltaa erityisesti pienten ...
 • Suomalaisten pk-yritysten ehdollisen konservatismin yhteys tilintarkastuksen laatuun ja yritysten verosuunnittelukannustimiin 

  Honkamäki, Tuomas; Mättö, Markus; Ojala, Hannu; Teittinen, Henri; Ruohonen, Janne; Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Veikkola, Elisa (Tampere University Press, 2023)
  bookPart
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten ei-pörssilistautuneiden osakeyhtiöiden raportoinnin laatua mittaavaa ns. ehdollista konservatismia. Erityinen huomiomme kohdistuu tilintarkastuksen laadun ja verokannustimen ...
 • Pitääkö olla huolissaan? Tilintarkastajien ajatuksia havaitsemisriskistä 

  Pajunen, Kati; Rautiainen, Antti; Saastamoinen, Jani; Ruohonen, Janne; Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Veikkola, Elisa (Tampere University Press, 2023)
  bookPart
  Havaitsemisriski tarkoittaa sitä, ettei tilintarkastaja havaitse virhettä tai väärinkäytöstä tilintarkastuksen aikana. Isot tilintarkastusskandaalit ovat johtaneet siihen, että tilintarkastajat voivat kokea työssään ...
 • Kestävyysnäkökohdat EU-yritysten julkisessa raportoinnissa: Mitä tietoja ja miten tilintarkastaja varmentaa? 

  Kaisanlahti, Timo; Ruohonen, Janne; Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Veikkola, Elisa (Tampere University Press, 2023)
  bookPart
  Artikkeli käsittelee Euroopan unionin uusia säännöksiä kestävyysraportoinnin varmentamisesta. Tarkastelu kohdistuu siihen, mitkä seikat ovat varmentamisen kohteena, millaisin toimin tämä tehdään ja mitä tilintarkastaja ...
 • Suomalaisten pörssiyhtiöiden vastuullisuusraportoinnin ulkopuolinen varmentaminen 

  Gullkvist, Benita; Ruohonen, Janne; Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Veikkola, Elisa (Tampere University Press, 2023)
  book
  Tavoitteena on tutkia suomalaisten pörssiyhtiöiden vastuullisuusraportoinnin ulkopuolista varmentamista ennen ja jälkeen Muun kuin taloudellisen tiedon -direktiiviin voimaantuloa. Tutkimus tehdään laadullisena sisällönanalyysinä, ...
 • Ajankohtaiset ilmiöt tilintarkastuksen ja evaluaation tutkimuskohteina 

  Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Ruohonen, Janne; Veikkola, Elisa; Ruohonen, Janne; Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Veikkola, Elisa (Tampere University Press, 2023)
  bookPart
 • Korkeakoulujen laadunarviointi Suomessa 

  Nordblad, Mirella; Kivistö, Jussi; Ruohonen, Janne; Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Veikkola, Elisa (Tampere University Press, 2023)
  bookPart
  Korkeakoulujen ulkoinen laadunarviointi toimintana on systematisoitunut lähes koko Euroopassa. Suomessa korkeakoulujen laadunarviointia on auditointien muodossa toteutettu jo yli viisitoista vuotta. Tässä luvussa tarkastellaan ...
 • Poliisin suorituskyky, vaikuttavuus ja määrärahan riittävyys 

  Oulasvirta, Lasse; Virta, Sirpa; Ruohonen, Janne; Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Veikkola, Elisa (Tampere University Press, 2023)
  bookPart
  Artikkelimme tutkimuksellinen tavoite on syventää ymmärrystä poliisin vaikuttavuuden arvioinnista ja sen kehittämisestä sekä tarkastella poliisin määrärahojen riittävyyttä tästä laajemmasta näkökulmasta, jotta määrärahojen ...
 • Lisäisyys päätöskriteerinä erityisesti julkisten varojen käytössä kehitys- ja sekarahoituksessa sekä vaikuttavuusinvestoimisessa 

  Wallenius, Tapio; Ruohonen, Janne; Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Veikkola, Elisa (Tampere University Press, 2023)
  bookPart
  Artikkelissa käsitellään lisäisyyttä (additionality) päätöskriteerinä erityisesti kehittyviin maihin suuntautuvassa julkisten varojen käytössä kehitys- ja sekarahoituksessa sekä vaikuttavuusinvestoinnissa. Lisäisyydellä ...
 • Reagoiva koronajohtaminen – Case Suomen hallitus 

  Stenvall, Jari; Rannisto, Pasi-Heikki; Johanson, Jan-Erik; Pekkola, Elias; Ruohonen, Janne; Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Veikkola, Elisa (Tampere University Press, 2023)
  bookPart
  Tässä artikkelissa keskitytään siihen, mitkä tekijät aikaansaivat Suomen hallituksen koronajohtamisesta ennakoitavuuden sijasta reagoivaa ja kapea-alaista ja mitä vaikutuksia sillä oli koronajohtamisen onnistumiselle. ...
 • Suomalaiset tilintarkastusalan väitöskirjat 2010-luvulla 

  Alitalo, Heidi; Kihn, Lili-Anne; Vehmas, Teija; Ruohonen, Janne; Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Veikkola, Elisa (Tampere University Press, 2023)
  bookPart
  Tutkimuksessa muodostettiin kokonaiskuva Suomessa 2010-luvulla julkaistusta tilintarkastusalan väitöskirjatutkimuksesta ja verrattiin sitä aiempina vuosikymmeninä julkaistuun väitöskirjatutkimukseen. Kaikki 2010-luvulla ...
 • Tilintarkastajan ikuisuusongelma – apporttiomaisuuden arvottomuus kirjanpidon ja verotuksen näkökulmasta 

  Torkkel, Timo; Ruohonen, Janne; Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Veikkola, Elisa (Tampere University Press, 2023)
  bookPart
  Apportit ovat tilintarkastuksen ikuisuusongelma. Ongelma kulminoituu osakeyhtiölain sääntelyyn, jonka perusteella rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä tilintarkastajan lausunto apporttiselvityksestä ja siitä, oliko ...
 • Yksityisen osakeyhtiön uusien osakkeiden maksukontrolli ja tilintarkastajan todistuksen tarve – de lege ferenda 

  Vahtera, Veikko; Ruohonen, Janne; Kihn, Lili-Anne; Oulasvirta, Lasse; Veikkola, Elisa (Tampere University Press, 2023)
  bookPart
  Sekä osakeyhtiötä perustettaessa että osakeannin yhteydessä osakkeista maksettavan määrän tulemista yhtiölle varmistetaan osakeyhtiölain maksukontrollisääntelyllä. Tämä tarkoittaa ensinnäkin yhtiön johdon vakuutusta ...
 • Mitä on kanssatutkimus? 

  Kulmala, Meri; Spišák, Sanna; Venäläinen, Satu; Laiho, Marjukka; Hakala, Katariina; Rättilä, Tiina; Kulmala, Meri; Spišák, Sanna; Venäläinen, Satu (Tampere University Press, 2023)
  bookPart
 • Kanssatutkimuksen tietoteoreettiset taustat 

  Hoppania, Hanna-Kaisa; Venäläinen, Satu; Kulmala, Meri; Spišák, Sanna; Venäläinen, Satu (Tampere University Press, 2023)
  bookPart

Näytä lisää