Trepo - Selaus asiasanan mukaan "ubikitinaatio"

  • Post-translational modifications in regulation of JAK-STAT pathway 

   Ungureanu, Daniela
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 499 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Sytokiinit säätelevät hematopoieettisten solujen kasvua ja erilaistumista JAK-STAT signalointireittien kautta. Sytokiinin sitoutuminen solukalvon läpäisevään reseptoriin laukaisee solunsisäisen JAK-tyrosiinikinaasin ...