Trepo - Selaus asiasanan mukaan "b2b"

  • Asiakkaan kokeman arvon ulottuvuudet B2B-kontekstissa : case: DS Smith 

   Keihänen, Lauri (2017)
   Pro gradu -tutkielma
   Asiakasarvo on markkinoinnissa pitkään tarkasteltu aihe, johon ei kuitenkaan vielä tähän päivää mennessä ole löydetty yhteneväistä, kattavaa määritelmää. Asiakasarvo on käsitteenä monitahoinen, ja sitä voidaan lähestyä ...