• Asiakkaan kokeman arvon ulottuvuudet B2B-kontekstissa : case: DS Smith 

      Keihänen, Lauri (2017)
      Pro gradu -tutkielma
      Asiakasarvo on markkinoinnissa pitkään tarkasteltu aihe, johon ei kuitenkaan vielä tähän päivää mennessä ole löydetty yhteneväistä, kattavaa määritelmää. Asiakasarvo on käsitteenä monitahoinen, ja sitä voidaan lähestyä ...