• Minän ja toisen suhde George Herbert Meadin ajattelussa 

      Salonen, Kirsi (2015)
      Pro gradu -tutkielma
      Tutkielmassa tarkastellaan pragmatistifilosofi George Herbert Meadin (1863–1931) ajattelua ja siinä erityisesti minän ja toisen suhdetta. Mead esitti pitkälle kehitetyn teorian siitä, kuinka ihminen tulee omaksi itsekseen ...