"Tuomisaari, Johanna" - Selaus tekijän mukaan Väitöskirjat

  • Epävarmuuden edessä : Kuntien strateginen kaavoitus joustavana käytäntönä 

   Tuomisaari, Johanna
   Tampere University Dissertations - Tampereen yliopiston väitöskirjat : 150 (Tampereen yliopisto, 2019)
   Artikkeliväitöskirja
   Väitöskirjassani tutkin strategisen yleiskaavoituksen käytäntöjä ja kaupunkiluonnon suunnittelua. Kunnissa on viime vuosina enenevissä määrin alettu laatia niin kutsuttuja strategisia yleiskaavoja. Niiden yleistyminen ...