"3D-malli" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Digitaalinen tiedonsiirto suunnittelusta valmistukseen 

   Karvonen, Pietari (2019)
   Diplomityö
   Tämän työn tarkoituksena oli tutkia digitaalisuuden lisäämistä suunnittelun ja tuotannon välillä. Työn teoreettiseen taustaan tutustuttiin kirjallisuuskatsauksen avulla ja informaatiota koetuista haasteista kerättiin kahden ...