"Teknis-luonnontieteellinen DI-ohjelma - Degree Programme in Science and Engineering" - Selaus Tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan mukaanOpinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Opetuksellinen tiedonlouhinta ja matematiikan opintomenestyksen ennustaminen 

   Muotka, Joonas (2019)
   Diplomityö
   Opetuksellinen tiedonlouhinta pyrkii kehittämään opiskelusta kertyvää dataa hyödyntäviä menetelmiä, jotka vievät kohti oppimisen parempaa ymmärtämistä. Yksi tällainen menetelmä on opiskelijakohtaisen aineiston ...
  • Optinen anturi inkubaattorikaasujen mittaamiseen 

   Virtanen, Jani (2019)
   Diplomityö
   Hiilidioksidikaasun pitoisuuden ja suhteellisen ilmankosteuden mittaus on olennainen osa monien inkubaatioon pohjautuvien biotiedeprosessien hallintaa. Mittaustarkkuuden ja stabiilisuuden parantamiseksi optiseen mittaukseen ...