"Teatterityön maisteriohjelma - Master's Programme in Theatre Arts" - Selaus Tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan mukaanOpinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Eletty itse näyttämöllä 

   Oka, Anna-Maija (2021)
   Pro gradu -tutkielma
  • Homoseksuaalisen stereotyypin parissa työskentelemisestä 

   Rautén, Niklas (2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Opinnäyte käsittelee queer-ihmisen kokemuksia näyttelijäksi kasvamisesta viiden vuoden ajalta. Kokemuksia ja näyttelemistä tarkastellaan erityisesti äänellisen ja kielellisen ilmaisun näkökulmasta. Opinnäytteessä käsitellään ...
  • Huomiokenttä 

   Leino, Linnea (2021)
   Pro gradu -tutkielma
  • Kun Ofelialla on tunteet: Huomioita tunteiden näyttelemisestä 

   Koskinen, Inke (2021)
   Pro gradu -tutkielma
  • Näyttelijän tekijyys : Havaintoja työskentelemisestäni ammattikentällä 

   Böhm, Anna (2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Opinnäyte käsittelee näyttelijän ammattitaidon tunnistamista. Opinnäytteen tavoitteena on löytää kestäviä käytäntöjä ammatissa toimimiseen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Opinnäytteessään Anna Böhm analysoi maisterivuosiaan ...
  • Työkykyni näyttelijänä: Sairas ruumis näyttämöllä 

   Lång, Minea (2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Tässä teatteritaiteen opinnäytteessäni käsittelen työkykyäni suhteessa näyttelijänä tekemääni työhön. Pohdin, millä tavoin pitkäaikaissairauteni ovat vaikuttaneet työ- ja toimintakykyyni näyttämöllä ja millaisin keinoin ...
  • Yhteispeli näyttelijäntyössä 

   Mikkonen, Ville (2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Opinnäyte käsittelee näyttelemistä yhteispelin näkökulmasta. Siinä kirjoittaja pohtii siinä, miten pitkä jalkapallotausta on vaikuttanut hänen ryhmätyöskentelytaitoihinsa sekä tapaansa havainnoida näyttämöllä tapahtuvia ...