"Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma" - Selaus Tutkinto-ohjelman ja opintosuunnan mukaanOpinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Interaktionella drag i svenskspråkiga filmrecensioner på nätet 

   Rönkä, Maiju (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, mitkä tekstuaaliset tekijät edistävät internetissä julkaistavien ruotsinkielisten elokuva-arvostelujen vuorovaikutuksellisuutta. Tutkimuksen aineistona on käytetty 80 ...