• Customer Segmentation in Municipal Solid Waste Incineration Market in China 

   Wang, Qinwei (2019)
   Diplomityö
   The rapid urbanization industrialization in China have resulted in massive generation of municipal solid waste (MSW) every day, which makes China the largest MSW producer in the world now. Compared to traditional landfill ...
  • Digitalisaation hyödyntäminen pintakäsittelyprosessissa 

   Yrjänä, Rauli (2019)
   Diplomityö
   Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, mitä uusia mahdollisuuksia digitalisaatio voisi tuoda kansainvälisiä pintakäsittelypalveluita tuottavan yrityksen tuotantoprosessiin. Geneerisesti digi-talisaatio antaa mahdollisuuden ...
  • Itseohjautuvuutta hyödyntävän organisaation sisäinen viestintä 

   Lipsanen, Henri (2019)
   Diplomityö
   Sisäistä viestintää on tutkittu monista eri näkökulmista ja tutkimuksissa on pyritty selittämään esimerkiksi miten menestyvät organisaatiot kommunikoivat sisäisesti sekä minkälainen merkitys tehokkaalla viestinnällä on ...
  • Viestintäverkon veloitusjärjestelmän toteutus 

   Simonsén, Stefan (2019)
   Diplomityö
   Teleoperaattoreilla on tarkat vaatimukset viestinnän veloittamisesta, eikä tarkoituksenmukaisia ohjelmistoja ole montaa. Nykyisten veloituslaskennassa käytettävien ohjelmistojen käyttökustannukset ovat korkeat suhteessa ...