• Gamification as a Tool in Urban Planning 

   Kopecká, Karolína (2019)
   Diplomityö
   The main topic of this master thesis is to assess how gamification techniques could be utilized within urban planning processes as a participative tool which can increase the quality of the outcome and hopefully eliminate ...
  • Jälkijännitetyt pihakansirakenteet 

   Rajamäki, Julius (2019)
   Diplomityö
   Työssä selvitettiin jälkijännitettyjen pihakansirakenteiden rakennesuunnittelussa huomioitavia asioita. Alan kirjallisuuden, aikaisempien tutkimusten ja haastatteluiden perusteella esitetään laajasti ja monipuolisesti ...
  • Omakotitalon katto- ja seinärakenteiden kustannusvertailu 

   Koskinen, Topi (04.07.2019)
   Kandidaatintyö - Bachelor's thesis
  • Riskien ennaltaehkäisy rakennushankkeissa tuotannonohjauksen keinoin 

   Sirén, Julia (2019)
   Diplomityö
   Rakentaminen niin pienistä rivitalohankkeista aina suuriin miljoonaprojekteihin on ollut useista näkökulmista ajatellen riskialtista. Rakennusalalla tämä hankkeisiin liittyvä ominaisuus on tiedostettu jo pitkään, ja aiheen ...
  • Sammonlahden koulu 

   Helin, Tuomas (2019)
   Diplomityö
   Tämä diplomityö perustuu Sammonlahden koulun yleiseen arkkitehtikilpailuun, joka käytiin aikavälillä 31.8.-30.11.2018. Sammonlahden nykyinen koulurakennus on rakennettu 1989. Pyöreä tiilirakennus muodostaa arvokkaan ...
  • Sammontalon yleinen kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu 

   Mäkinen, Lauri (2019)
   Diplomityö
   This thesis is based on Sammontalo architectural competition held by city of Lappeenranta. The competition was held in two phases: the first phase between 31.8.-30.11.2018 and the second phase between 6.2.-4.4.2019. The ...
  • Tulevaisuuden talli - Hyvinvoivat ja kestävät hevosympäristöt 

   Anttila, Johanna (2019)
   Diplomityö
   Hevoset ja arkkitehtuuri ovat kulkeneet käsikädessä siitä kulta-ajalta lähtien, kun hevosta on alettu pitää statussymbolina, myös hevosiin liittyvillä rakennuksilla on haluttu ilmentää statusta. Arkkitehtuurilla tosin on ...
  • Tuotteistamisen hyödyntäminen rakennusyrityksessä 

   Mähönen, Emmi (2019)
   Diplomityö