"Yrjänä, Rauli" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Digitalisaation hyödyntäminen pintakäsittelyprosessissa 

   Yrjänä, Rauli (2019)
   Diplomityö
   Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, mitä uusia mahdollisuuksia digitalisaatio voisi tuoda kansainvälisiä pintakäsittelypalveluita tuottavan yrityksen tuotantoprosessiin. Geneerisesti digi-talisaatio antaa mahdollisuuden ...