• Digitalisaation hyödyntäminen pintakäsittelyprosessissa 

      Yrjänä, Rauli (2019)
      Diplomityö
      Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, mitä uusia mahdollisuuksia digitalisaatio voisi tuoda kansainvälisiä pintakäsittelypalveluita tuottavan yrityksen tuotantoprosessiin. Geneerisesti digi-talisaatio antaa mahdollisuuden ...