"Yli-Kesäniemi, Aatu" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Kiinteistön arvostaminen kiinteistöverotuksessa 

   Yli-Kesäniemi, Aatu (2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Pro gradu -tutkielman aiheena on kiinteistön arvostaminen kiinteistöverotuksessa. Koska kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella maksettava vero, voidaan kiinteistön arvostamista pitää kiinteistöverotuksen lähtökohtana. ...