"Yli-Huumo, Mari" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Omaishoitajien kokemuksia kotihoidolta saadusta tuesta 

   Yli-Huumo, Mari (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Väestö ikääntyySuomessa ja vanhuspalvelujen tarve kasvaa selvästitulevien vuosien aikana. Kansallisen tavoitteen mukaan iäkkäiden tulee voida asua kotona mahdollisimman pitkään ja saada kotiin riittävästi tarvitsemiaan ...