"Wilska, Alisa" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Äitien vanhemmuuteen liittyvät pelot ja huolet raskausaikana 

   Wilska, Alisa (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämä pro gradu -tutkielma muodostuu kahdesta osasta: äitien raskausaikaisiin pelkoihin ja huoliin syventyvästä kirjallisuuskatsauksesta sekä tutkimusartikkelista, jonka tarkoituksena on kuvata äitien raskausaikaisia ...