"Vierelä, Suvi" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Sairaanhoitajien työhön ja organisaatioon sitoutuminen 

   Vierelä, Suvi (2020)
   Pro gradu -tutkielma
   Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajien työhön ja organisaatioon sitoutumista sairaanhoitajan näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa ajankohtaista tietoa sairaanhoitajien työhön ja organisaatioon ...