"Vepsä, Antti" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Vaihtuvapääomaisen sijoitusyhtiön sääntelyn toteuttaminen Suomessa 

   Vepsä, Antti (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Tässä tutkimuksessa analysoidaan pääosin de lege ferenda -näkökulmasta vaihtuvapääomaisia sijoitusyhtiöitä koskevan sääntelyn toteuttamista Suomessa. Sääntelyn sisällön täsmentämisessä tukeudutaan kansainväliseen ...