"Uusitalo, Tuuli" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Opiskelijaohjaajien ohjausosaaminen erikoissairaanhoidossa 

   Rouvinen, Krista; Uusitalo, Tuuli (2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Ohjattu harjoittelu on hoitotyön opintojen keskeinen osa ja opiskelijaohjauksella on todettu olevan suuri merkitys opiskelijan oppimiseen ja harjoittelun onnistumiseen. Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvata hoitotyöntekijöiden ...