"Urpo, Marja" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Tiimityö leikkaussalihoitajien näkökulmasta 

   Urpo, Marja (2019)
   Pro gradu -tutkielma
   Tämä pro gradu -tutkielma on kaksiosainen. Ensimmäisen osan muodostaa kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena on kuvata aiemman tutkimustiedon perusteella tiimityötä leikkaussalihoitajien näkö-kulmasta. Tiimityötä on ...