"Ukkonen, Elina" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytteet - ylempi korkeakoulututkinto (Limited access)

  • Toimittajien empatiaviestinnän funktiot tv-haastatteluissa 

   Ukkonen, Elina (2021)
   Pro gradu -tutkielma
   Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan toimittajien empatiaviestintää television henkilöhaastatteluissa. Toimittajan työssä sosiaalinen vuorovaikutus on keskeisessä roolissa ja toimittajat kohtaavat erilaisia ihmisiä ...